Guia d’implantació de l’ISO 9001 en petites constructores

Guia d’implantació de l’ISO 9001 en petites constructores

A mitjans dels noranta només els grans grups empresarials del sector construcció es van involucrar en la implantació de les normes ISO 9000. A l’any 2000, quan la ISO 9001 es sotmet a la seva segona revisió, la bretxa entre constructores grans i petites es feia preocupant. Per tal de redreçar la situació es va redactar una guia que descrivia els passos a seguir i els beneficis que se’n deriven d’implantar un sistema de qualitat certificable en empreses constructores de mida mitjana, petita i micro.

2000|Client públic
Aplicacions domòtiques dins l’habitatge

Aplicacions domòtiques dins l’habitatge

Estat de l'oferta de sistemes domòtics amb aplicabilitat a les promocions públiques d'habitatge.

2000|Client públic
Vulnerabilitat sísmica dels edificis de la ciutat de Barcelona

Vulnerabilitat sísmica dels edificis de la ciutat de Barcelona

Contribució als treballs de caracterització sísmica de la ciutat de Barcelona, en forma d’identificació de tipologies constructives dins del parc construït i avaluació teòrica del seu risc sísmic per barris.

1997|Client públic
L'habitatge contemporani: programa i tecnologia

L'habitatge contemporani: programa i tecnologia

A mitjans dels anys noranta es detectaven ja disfuncions entre l'oferta d'habitatge i la creixent diversitat d'estils de vida de la demanda. Les solucions requereixen flexibilitzar els espais, contenir el cost, facilitar el manteniment i introduir millores de confort, seguretat, equipament i accessibilitat. Això també implica replantejar-se les tècniques constructives, adaptant solucions pròpies dels edificis d'oficines que simplifiquen la reconfiguració dels espais interiors.

1996|Client públic
La inversió econòmica en R+D en el sector de la construcció

La inversió econòmica en R+D en el sector de la construcció

A mitjans dels 90 resultava impossible quantificar d'una manera fiable la inversió econòmica que el sector construcció dedicava a recerca i desenvolupament. Les dades existents es limitaven a l'esforç global en R+D de la indústria en el seu conjunt, amb alguna enquesta puntual que afegia una mica de detall per sectors. L'informe recopilava aquestes estimacions que, malgrat les seves mancances, van ser les úniques referències fins que l'INE finalment va ampliar en 1999 la seva estadística de despesa en R+D.

1995|Client públic
Un shock de futur en el sector construcció

Un shock de futur en el sector construcció

A començament dels noranta, el esquema clàssic d’organització del procés constructiu evidenciava problemes per l’excessiva distància entre promotor, projectista, contractista i executor. En comparació, en altres països avançats hi havia més predisposició a involucrar a contractistes i executors en el desenvolupament del projecte, i afegien al procés figures noves que llavors encara eren desconegudes al nostre mercat, com el “quantity surveyor” o el “construction manager”

1993|Client privat
La indústria de materials de la construcció en el mercat únic europeu

La indústria de materials de la construcció en el mercat únic europeu

Estat de l’art de la indústria nacional de materials de la construcció previ a l’establiment de la Unió Europea en 1992 i previsió dels efectes que comportarà el mercat únic: canvis en l’oferta i distribució, pressió competitiva, pressió innovadora, harmonització de normes i exigències de qualitat.

1991|Client públic
Fustes per a la construcció

Fustes per a la construcció

Fitxes de les 41 varietats de fustes més utilitzades a la construcció. Cada fitxa inclou el nom científic, el nom català i castellà, descripció, característiques, utilització, seccions tangencial, transversal i radial, microfotografia, diagrames de variació de pes i volumetria, valors de la densitat aparent, humitat natural, absorció i relació entre microestructura i paràmetres.

1989|Client privat
Estimació dels costos dels projectes de restauració d’activitats extractives

Estimació dels costos dels projectes de restauració d’activitats extractives

Mètode per a pressupostar el cost d’execució material dels projectes de restauració que els titulars de les explotacions extractives han de presentar a l’administració per obtenir el permís d’explotació. Consisteix en un quadre de preus de materials i mà d’obra organitzats segons les partides d’obra més freqüents en aquesta mena de projectes, complementats amb uns coeficients correctors en funció del volum d’obra, els terminis d’execució i si la restauració l’executa el propi explotador o un contractista extern.

1987|Client públic
Anàlisi tècnica i funcional del patrimoni immobiliari municipal de Barcelona

Anàlisi tècnica i funcional del patrimoni immobiliari municipal de Barcelona

Anàlisi de una mostra d’edificis pertanyents al portafoli immobiliari municipal de la ciutat de Barcelona localitzada als barris del Raval i de l’Eixample. La informació es presenta en forma de fitxes amb la descripció individual de l’edifici, el seu estat efectiu de conservació i el potencial de reutilització a la llum de l’anàlisi crítica de les seves característiques arquitectòniques, històriques, urbanístiques i econòmiques.

1982 - 1986|Client públic