Llicències per a estudiants

L’ITeC ha establert convenis de col·laboració amb instituts i escoles tècniques oferint als estudiants, d’acord amb el professorat, la llicència gratuïta, durant aquest curs escolar, dels programes i bases de dades que puguin necessitar per al bon seguiment de les assignatures que cursen.

Un cop complimentades les dades i el professor/a hagi indicat el tipus de programa necessari, el Servei Comercial de l’ITeC enviarà per correu electrònic les pautes per a la descàrrega i activació de la llicència.

Només s’admetran matrícules en format pdf.

He llegit i accepto la Política de privacitat (requerit)