Suport a la innovació

La innovació en els productes de construcció, ja siguin nous productes o evolució de productes existents cap a noves prestacions, usos, etc., requereix d’instruments i organismes apropiats per avaluar i certificar aquestes innovacions.

L’ITeC ofereix als fabricants els seus serveis d’Orientació de la Innovació, destinats a agilitzar la comercialització dels productes innovadors en condicions de rigor, seguretat i confiança, tant a nivell nacional com internacional.

S’identifiquen les dues situacions següents:

En fase de Concepció
(disseny del producte)
Concepción - diseño del producto Innovació orientada:
Informe de requisits del producte
 • Reducció del temps d’ingrés al mercat (time to market)
 • Reducció de riscos tecnològics i comercials
 • Innovació orientada a la certificació i requisits de mercat (precursor de la certificació)
 • Accés a ajuts públics
 • No repetició d’assaigs de validació + certificació
En fase de Desenvolupament i validació visto-verde Informe de preevaluació del producte

 

Serveis de l’ITeC en fase de concepció del producte

 • Validació del concepte del producte.
 • Identificació de requisits tècnics, reglamentaris, de mercat i comercialització, etc.
 • Especificació de les metodologies de referència per a la validació del producte.

Informe de validació del concepte

Informe de requisits del producte

Aquests treballs constitueixen dades d’entrada per al disseny del producte, així com per a la metodologia per a la seva validació.

Serveis de l’ITeC en fase de desenvolupament i validació del producte

 • Avaluació respecte dels requisits més crítics del producte, en fase prototip.
 • Anàlisi de la maduresa tècnica del producte: compliment de requisits, documentació tècnica del producte, condicions de posada en obra, control de producció a fàbrica, etc.
 • Identificació dels requisits dels components o elements constructius amb els quals el producte es relaciona en obra, requisits dels components i proveïdors en kits i sistemes complexos, etc.

Informe de preavaluació del producte

Aquests treballs serveixen per validar el producte i preparar-lo per al posterior procés de certificació.