Productes i serveis de l’ITeC

Bases de dades ITeC (BEDEC)

Més informació

Programes

Més informació
 • BIM Building Information Modeling
 • BIM Building Information Modeling
 • BIM Building Information Modeling
 • BIM Building Information Modeling

BIM

Serveis

 • Estàndard eCOB per a la creació d’objectes BIM
 • Certificació d’objectes BIM
 • Metodologia BIM per a l’elaboració d’amidaments, pressupostos, certificació i models d’impacte ambiental
 • Formació BIM per treballar amb els mòduls d’amidaments, pressupostos i certificació de TCQ

Consulta

Més informació
 • certificacion-itec

Avaluació i certificació de productes innovadors

Serveis

 • Suport tècnic i reglamentari al disseny, desenvolupament i validació de nous productes
 • Avaluació de productes innovadors -ETA- (àmbit europeu)
 • Certificació de productes amb ETA -Marcatge CE- (àmbit europeu)
 • Certificació DAU de productes i sistemes innovadors (àmbit espanyol)
 • Certificació ApTO d’empreses instal·ladores (àmbit espanyol)

Consulta

Més informació
 • Informació ambiental de productes i sistemes
 • Informació ambiental de productes i sistemes
 • Informació ambiental de productes i sistemes

Sostenibilitat

Serveis

 • Productes de construcció més sostenibles
  • Ecoetiquetes i Declaracions ambientals de productes de construcció
  • Verificadors de productes DAPcons®
  • Introducció de dades i certificats ambientals en articles comercials dels Bancs d’Empresa
 • Edificis i obres més sostenibles
  • Sostenibilitat d’edificis: Formació d’assessors BREEAM
  • Qualitat de l’aire interior
  • Auditories energètiques
 • Procés constructiu més sostenible i més intel·ligent
  • Metodologies de cicle de vida per reduir l’impacte del procés constructiu
  • Ambientalització de plecs
  • Monitorització de dades i observatori de la sostenibilitat del sector
  • Assessorament qualificat en el camp de l’economia verda (consultors d’ACCIÓ, Generalitat de Catalunya)
  • Assessorament i implantació UNE-EN ISO 14064. Gasos d’Efecte Hivernacle
  • Assessorament i implantació UNE-EN ISO 14001. Sistemes de gestió ambiental
 • Introducció a la Economia Circular
  • Assessorament en l’implantació de criteris d’Economia Circular en Ajuntaments i empreses constructores
  • Anàlisi dels avantatges ambientals de productes dins d’una Economia Circular
  • Incorporació de la petjada hídrica en el cicle complet del sector de la construcció
  • Anàlisis de Cicle de Vida a Nivell Projecte i Obra

Consulta

Més informació

Servei d’informació Tecnològica (SiT)

Serveis

 • Aplega tota la normativa del sector de la construcció (que inclou els àmbits d’edificació, obra industrial i obra civil), tant la vigent com la derogada, publicada en els diaris oficials: europeu (DOUE), estatal (BOE) i autonòmic (DOGC).
 • Resolt dubtes sobre interpretació i/o aplicació de la normativa en els projectes i obres.
 • Informa de les darreres novetats legislatives publicades en els darrers tres mesos en els diaris oficials.
 • Llistat normatiu rellevant del sector.
 • Proporciona informació tècnica dels productes, equips i sistemes (PEiS) i de les empreses que els fabriquen.
 • Recull de preguntes freqüents resoltes pel SiT.
 • Recull de webs d’interès pel seu contingut/informació.

Consulta

Més informació
 • Oficina EOTA ITeC

Reports of ITeC EOTA Office

Serveis

 • Recopilació sistemàtica i periòdica d’informació i documents rellevants sobre productes innovadors i productes sense norma harmonitzada, en el marc del Reglament europeu de productes de construcció (Informes)

Consulta

 • Reglament (UE) 305/2011
 • Comissió Europea
 • EOTA
 • Documents d’Avaluació Europeus
 • Algunes dades sobre els ETA a nivell europeu
 • L’ITeC i l’Avaluació Tècnica Europea
 • Preguntes freqüents
 • Calendari de reunions rellevants
 • Articles
Més informació
 • Market research

Estudis de mercat

Serveis

 • Anàlisi genèrica del sector de la construcció
 • Anàlisi específica d’un segment de mercat
 • Competitivitat de productes
 • Informes Euroconstruct

Consulta

Més informació
 • itec

Col·laborar amb l’ITeC

Més informació