Informes Euroconstruct

Estem a disposició de les empreses que necessitin un diagnòstic de quina és la conjuntura del sector construcció a Espanya i que vulguin hipòtesis raonades al respecte de com pot evolucionar a curt i mig termini.

Des de l’ITeC fem un seguiment continu de la marxa del sector, i en fem un informe multiclient dos cops l’any, coincidint amb les conferències Euroconstruct que es celebren al desembre i al juny. Podeu consultar un sumari de les conclusions de la darrera conferència.

L’Euroconstruct és un grup independent de recerca, especialitzat en la prospectiva del sector de la construcció, on estan representats 19 països europeus, a través de la següent xarxa d’instituts:

IFO (Alemanya) CRESME (Itàlia)
WIFO (Austria) PROGNOSESENTERET (Noruega)
AQUIEC-VKEBI (Bèlgica) PAB (Polònia)
CIFS (Dinamarca) ITIC (Portugal)
ITeC (Espanya) EXPERIAN (Regne Unit)
FORECON (Finlàndia) ÚEOS (Rep. Eslovaca)
BIPE (França) URS Praha (Rep. Txeca)
EIB (Holanda) PROGNOSCENTRET (Suècia)
BUILD&ECON (Hongria) KOF-ETH (Suïssa)
DKM (Irlanda)

Cada institut aporta un informe que comença amb un context demogràfic i macroeconòmic del país en qüestió (població, llars, ocupació, preus, interessos i els components del PIB), que dóna pas a una anàlisi detallada del sector construcció, la qual segueix el següent esquema:

  • El sector construcció i els seus components: quantificació de la producció (milions €) en edificació residencial, no residencial i enginyeria civil per a l’any en curs; històric dels 3 anys precedents i previsions per als 3 següents, amb distinció dels fenòmens d’obra nova i els de rehabilitació i manteniment.
  • La construcció residencial: els principals indicadors -habitatges llicenciats, habitatges iniciats, habitatges acabats- de l’any en curs amb 3 anys d’història i 3 de previsió, amb distinció dels habitatges unifamiliars dels plurifamiliars. Dades i projeccions de l’estoc residencial, amb indicació de l’estructura de propietat, els habitatges secundaris i els desocupats.
  • La construcció no residencial: quantificació de la producció (milions €) per als submercats d’oficines, edificis per a la salut, l’ensenyament, la indústria i el comerç. Amb la història dels 3 anys precedents i les previsions per als 3 anys següents.
  • L’enginyeria civil: quantificació de la producció (milions €) per als submercats de la infraestructura de transport, les comunicacions, l’energia i les obres hidràuliques. Amb la història dels 3 anys precedents i les previsions per als 3 anys següents.

Finalment, Euroconstruct agrega les dades provinents dels 19 països de la xarxa, a partir de les quals es realitza una anàlisi global de l’estat del sector i de les perspectives d’evolució a escala europea.

Adquisició dels informes Euroconstruct

Estan a la venda a la botiga, disponibles en dos volums diferents amb els continguts següents:

Volum 1

  • Situació i previsions del sector a Europa, amb un informe del conjunt del sector, més tres de detall, sobre els mercats de l’edificació residencial, l’edificació no residencial i l’enginyeria civil. Amb les taules de valors i els principals indicadors. Idioma: anglès.
  • Situació i previsions del sector a Espanya, informe i taules. Idioma: anglès.

Volum 2

  • Informes i sèries de taules per a cadascun dels 19 països de la xarxa Euroconstruct (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, Finlàndia, França, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, Rep. Txeca, Suècia i Suïssa). Idioma: anglès.