Projectes R+D+i rellevants

Projectes Internacionals

SEEtheSkills

Habilitats energètiques sostenibles en la construcció: visibilitzar, validar, valorar
[…]

MEZeroE

Mesurar productes i sistemes de l’envolupant que contribueixen a la propera generació d’edificis saludables i nZEB
[…]

PLURAL

Renovació plug-and-use amb sistemes lleugers adaptables
[…]

POCITYF

A POsitive Energy CITY Transformation Framework
[…]

SPEEDIER

Programa per fomentar l’eficiència energètica de les PIMEs mitjançant la implantació d’auditories energètiques […]

BIMZEED

Formació per fer edificis de consum energètic gairebé nul (nZEB) utilitzant BIM […]

ECOTIMBERCELL

Sistemes estructurals cel·lulars ecològics per una edificació model de mitigació del canvi climàtic i posada en valor del sector forestal
[…]

HOUSEFUL

Solucions i serveis circulars innovadors per a noves oportunitats de negoci en el sector de l’habitatge de la UE

[…]

SCALING CIRCULAR BUSINESS

Ajudar als empresaris europeus a escalar les seves solucions innovadores d’economia circular. Ajudar a les PIMEs de la UE a trobar col·laboradors per ser més sostenibles […]

HOMESKIN

Material aïllant lleuger […]

RECONS

Reducció de l’impacte ambiental en la construcció […]


Projectes Nacionals

Eina de compensació de CO2

Compensació d’emissions de carboni als projectes de construcció
[…]

Cicles de construcció sostenible

Cicle de sessions de construcció sostenible
[…]

Construïm Circular

Construint cap a la Circularitat.
[…]

BEDEC-reCICLAT

Assoliment del màxim contingut de material reciclat en les bases de dades del sector construcció.
[…]

eCOBim

Digitalització de les dades ambientals als objectes BIM
[…]

BIMBIBLIO

Biblioteca d’objectes BIM
[…]

ITEC IMPULSA

Programa de cerca de finançament privat dirigit a empreses amb solucions que fomentin l’economia circular en el sector de la construcció […]

RE-EDIFICAT

Recicla el teu edifici
[…]

CONSTRUTEX

Estudi de viabilitat de noves aplicacions de materials tèxtils en el sector de la construcció […]

BIMDUSTRY 4.0

Estudi per a la implantació de la modelització virtual i la generació de nous models de negoci derivats en fabricants de productes per a l’equipament d’edificis […]

BLOC-REPLASTIC

Desenvolupament d’un bloc prefabricat de terra compactada amb altes prestacions tèrmiques gràcies a la incorporació de plàstic reciclat […]

BEDEC-RE

Base de dades del sector de la construcció que incorporen material reciclat
[…]