Projectes R+D+i rellevants

Projectes Internacionals

SPEEDIER

Programa per fomentar l’eficiència energètica de les PIMEs mitjançant la implantació d’auditories energètiques […]

BIMZEED

Formació per fer edificis de consum energètic gairebé nul (nZEB) utilitzant BIM […]

ECOTIMBERCELL

Sistemes estructurals cel·lulars ecològics per una edificació model de mitigació del canvi climàtic i posada en valor del sector forestal […]

HOSEFUL

Solucions i serveis circulars innovadors per a noves oportunitats de negoci en el sector de l’habitatge de la UE […]

SCALING CIRCULAR BUSINESS

Ajudar als empresaris europeus a escalar les seves solucions innovadores d’economia circular. Ajudar a les PIMEs de la UE a trobar col·laboradors per ser més sostenibles […]

HOMESKIN

Material aïllant lleuger […]

RECONS

Reducció de l’impacte ambiental en la construcció […]


Projectes Nacionals

ITEC IMPULSA

Programa de cerca de finançament privat dirigit a empreses amb solucions que fomentin l’economia circular en el sector de la construcció […]

REDIFICAT

Base de dades de productes amb el percentatge de desmuntatge […]

CONSTRUTEX

Estudi de viabilitat de noves aplicacions de materials tèxtils en el sector de la construcció […]

BIMDUSTRY 4.0

Estudi per a la implantació de la modelització virtual i la generació de nous models de negoci derivats en fabricants de productes per a l’equipament d’edificis […]

BLOC-REPLASTIC

Desenvolupament d’un bloc prefabricat de terra compactada amb altes prestacions tèrmiques gràcies a la incorporació de plàstic reciclat […]

BEDEC-RE

Base de dades de productes de construcció amb material reciclat […]