Estudis de mercat

Els estudis de mercat de l’ITeC combinen l’enfocament econòmic amb el nostre coneixement del mercat de la construcció des de les vessants tècniques, legals, ambientals i comercials.

Oferim diferents tipus de recerca, des de l’anàlisi més genèrica a escala de sector fins a la mesura de mercats més concrets per a un tipus específic de producte o per a un punt concret de l’edifici on competeixen diferents ofertes comercials.

estudi mercat sector construcció

Anàlisi genèrica del sector de la construcció

Quantifiquem quina és la producció dels diferents mercats del sector (habitatge, no residencial, obra civil) i els escenaris d’evolució futura.

En aquesta línia d’anàlisi generalista, l’ITeC publica dos cops l’any l’informe Euroconstruct que permet fer seguiment del mercat espanyol de la construcció, junt amb el d’altres 18 països europeus.

Anàlisi específica d’un segment de mercat

El seguiment genèric del sector de la construcció dóna pistes al respecte dels nivells d’activitat dels grans mercats: edificació, rehabilitació, enginyeria civil. Però de vegades és necessari un grau de detall superior per saber com s’està comportant un determinat segment. L’objectiu pot ser conèixer si un tipus específic de producte està guanyant o perdent quota de mercat, o identificar quines són les decisions més freqüents dels prescriptors davant un determinat problema constructiu.

Tot aquell interessat en realitzar un estudi de mercat d’aquestes característiques i a mida de les seves necessitats, trobarà en l’ITeC un interlocutor plenament immers en el sector construcció, íntimament familiaritzat amb els vessants tècnics i econòmics de l’oferta del mercat i expert en el marc normatiu que la regula.

Estudis mercat específics sector construcció

Competitivitat de productes

L’objectiu d’aquesta mena d’anàlisi és preveure de quina manera reaccionarà el mercat davant d’un producte nou. Depenent del tipus de producte, el seu nivell de desenvolupament i el grau de novetat al mercat, suggerim diferents mètodes de contrast. Poden anar des de la cerca de referències en el context de la propietat intel·lectual, l’anàlisi comparativa amb la competència local o remota, o assajos de “concept testing” que sotmetin el nou producte a l’escrutini dels seus futurs prescriptors.

En darrera instància, podem identificar de què manera un producte pot ser afinat abans de la seva comercialització per a maximitzar els seus avantatges competitius des d’un punt de vista tècnic, legal, mediambiental i comercial.

Competitivitat de productes