Generalitats de l’ApTO, certificat de qualitat per empreses de l’àmbit de la construcció

La Declaració ApTO, Aptitud Tècnica a l’Obra, és el document que elabora i atorga l’ITeC, per a testificar la professionalitat tècnica d’una empresa per a la instal·lació o posada en obra d’un producte o un sistema constructiu, de conformitat a les especificacions tècniques d’instal·lació o col·locació i als requisits legals i reglamentaris aplicables.

L’ApTO l’atorga l’ITeC, Organisme Autoritzat per l’Administració Pública (vegeu BOE de 19.04.2002), i inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació-CTE (vegeu Resolució DGAPV 3.09.2010 o web CTE).

L’ApTO és la declaració de competència tècnica i operativa de l’empresa en la seva especialitat, resultat d’una avaluació positiva del seu sistema de gestió de la qualitat i del seu sistema d’execució de les obres, mitjançant auditoria de sistema i verificació tècnica d’obra respectivament.

La certificació ApTO s’adreça a les empreses de l’àmbit de la construcció que realitzen una activitat o activitats definides i diferenciades d’execució directa d’obra.

El certificat de qualitat ApTO és un distintiu en l’àmbit voluntari que l’ITeC concedeix a les empreses que aporten evidències objectives d’adequada conformitat en el compliment de:

  • requisits del sistema de gestió amb un enfocament fort a l’obra i a la competència del personal
  • requisits d’instal·lació del producte o sistema, descrits a les especificacions del fabricant i a la normativa tècnica aplicable, en especial el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació)

Així doncs, el certificat de qualitat per a empreses de l’àmbit de la construcció, ApTO, a més de verificar els aspectes tècnics de la correcta execució de les unitats d’obra de la seva especialitat, valora també la fiabilitat i robustesa de l’empresa per tal que les pugui realitzar d’una manera continuada, mitjançant auditoria del seu sistema de gestió de la qualitat.

Per a obtenir més informació de la certificació de qualitat ApTO (avantatges, requisits, etc.) activeu els vincles d’aquesta mateixa pàgina.