L’ApTO i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

L’ITeC està inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de la Edificació-CTE del Ministeri de Foment – Secretaria General de Vivenda, com organisme autoritzat per l’Administració Pública competent per a la concessió dels Documents d’Adequació a l’Ús (DAU) i els Documents d’Aptitud Tècnica a l’Obra (ApTO).

Està inscrit a la Secció 4ª: “organismes autoritzats per les Administracions Públiques competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE”.

(vegeu-ho a Resolució DGAPV 3.09.2010, o al web CTE)

La justificació d’aquesta inscripció es basa en el fet que la Declaració ApTO és el resultat favorable de l’avaluació tècnica d’idoneïtat referent a la competència tècnica d’una empresa d’execució directa d’obra per a l’exercici de la seva especialitat; i per això, l’ITeC avalua l’empresa en dos aspectes:

 1. Audita el sistema de gestió de la qualitat de l’empresa que, fonamentalment, ha de satisfer tres principis:
  • Complir els requisits del client i els legals i reglamentaris que li són d’aplicació (entre ells, a més dels tècnics, també els ambientals, i els de seguretat i salut en el treball).
  • Atendre les reclamacions rebudes i assumir les pertinents.
  • Aplicar una dinàmica de millora contínua a la gestió de l’empresa i a l’execució de l’obra.
 2. Verifica la correcta execució de l’obra, de conformitat a les especificacions tècniques aplicables (les particulars i les reglamentàries d’obligat compliment). A tal efecte es comprova que:
  • L’empresa utilitza materials i sistemes constructius idonis, i utilitza instruccions de treball i pautes de control per a la correcta execució de l’obra.
  • El personal d’obra és competent i bon coneixedor de l’ofici, i els equips de producció i de mesura són adequats i fiables.
  • L’obra es realitza de conformitat als requisits especificats de correcta execució que li han de proporcionar la consecució de les prestacions projectades.