A qui s’adreça el certificat de qualitat ApTO i què aporta a les empreses de la construcció

La certificació ApTO, Aptitud Tècnica a l’Obra, s’adreça a empreses de l’àmbit de la construcció que desitgen augmentar la seva competitivitat en base a generar major confiança als seus clients i major eficiència productiva.

En particular el certificat de qualitat ApTO és apropiat per a les instal·ladores o executores directes d’obra que desitgin assegurar-se la correcta execució de l’obra de la seva especialitat o de l’aplicació d’un determinat producte.

La certificació ApTO resulta també apropiada per a la qualificació de les empreses instal·ladores o col·locadores d’un fabricant o distribuïdor d’un producte, la instal·lació o muntatge del qual requereixi una determinada metodologia i professionalitat.

En definitiva la Declaració ApTO té com a destinatari aquelles empreses de l’àmbit de la construcció que:

  • Realitzen una activitat la correcta execució de la qual requereix el compliment d’unes determinades especificacions tècniques.
  • Disposen de l’organització, la metodologia i els recursos adequats per satisfer els requisits especificats, inclosos els requisits legals i reglamentaris que li siguin d’aplicació.
  • Desitgen generar la confiança del client en base a assumir el compliment del compromís i la garantia pactats, i atendre les reclamacions justes.
  • Desitgen millorar l’eficàcia i l’eficiència de la seva organització, per assegurar la competència en la seva actuació i la competitivitat en el seu sector.

Efectivament el certificat ApTO els ha d’aportar, entre altres coses, un triple avantatge competitiu:

  • Ajustar el funcionament de l’empresa per aconseguir la correcta execució de la seva activitat amb l’aprofitament òptim dels recursos i, per consegüent, a un cost més competitiu.
  • Generar confiança en el constructor i en la direcció de l’obra respecte al coneixement dels requisits legals i reglamentaris (inclosos els del CTE) que li són d’aplicació en la seva activitat i de com donar-los acompliment.
  • Marcar la diferència respecte dels seus competidors amb un distintiu de qualitat d’abast estatal, la publicació i vinculació de l’empresa en la nostra web, i la seva difusió en els nostres mitjans de comunicació, potenciant així el seu reconeixement tècnic i la seva penetració al mercat.