Avís legal

 • Objecte i informació general
  L’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), mitjançant aquest avís legal i de privacitat regula l’ús del servei del web d’Internet itec.cat / itec.es que l’ITeC posa a disposició dels usuaris d’Internet.

  A més, la utilització del web està igualment sotmesa a tots els avisos, reglaments d’ús, instruccions i qualsevol altra condició particular continguts al web, els quals seran informats degudament i hauran de ser complerts per l’Usuari.

  L’ús del web estableix la condició d’usuari del web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest avís legal a la versió publicada en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al web.

  L’objectiu principal és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

  Ens reservem el dret en qualsevol moment de completar, modificar o substituir el present Avís Legal, així com qualsevol altra condició general o particular, entenent-se que la simple publicació d’aquests canvis en el Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Web, abstenint-se de fer-ne ús si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

 • Política de privacitat
  Les dades de caràcter personal requerides als formularis inclosos al web seran tractats de conformitat amb la normativa de protecció de dades i  inclosos en un fitxer titularitat de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Les dades esmentades seran utilitzades amb la finalitat de respondre a qüestions que ens formulin, per tal de fer-li arribar informació promocional sobre els nostres i serveis i sobre els esdeveniments que l’ITeC organitza. Les seves dades no seran cedides a tercers en cap cas al marge d’allò legalment establert. Si en el futur, l’ITeC dugués a terme alguna cessió de les seves dades, se us informarà de la seva finalitat amb caràcter previ i sol·licitarem el seu consentiment. Té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Per a exercir aquests drets podeu dirigir-vos, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i recepció de la sol·licitud, a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya a l’atenció del departament de comunicació o per correu electrònic a info@itec.cat.
 • Condicions d’ús 
  Les condicions d’accés i d’ús d’aquest lloc web es regeixen per la normativa legal vigent i pel de bona fe, comprometent-se l’usuari a fer un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin contra la llei ni contra els drets o interessos de tercers.

  Ser usuari del web de (itec.cat- itec.es) implica que reconeix haver llegit i accepta les condicions presents i l’extensió que la normativa legal aplica en aquesta matèria. Si per qualsevol motiu no estigués d’acord amb aquestes condicions, no continuï fent servir aquest web.

  Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació, només serà vàlida per mitjà d’una notificació escrita i/o d’un correu certificat.

 • Propietat intel·lectual e industrial
  L’ITeC és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’inclouen, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

  No es podrà reproduir, copiar ni publicar cap material d’aquest web sense el consentiment escrit de l’ITeC.

  Tota la informació que es rebi en el web, com comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a ITeC de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera.

  Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que no són propietat de l’ITeC, són marques registrades dels respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen en el web de l’TeC a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

 • Legislació aplicable
  Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Pels casos que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altra que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).
 • Dades identificatives
  Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC
  Carrer de Welington, 19
  ES08018 Barcelona
  T 933 09 34 04
  Correu electrònic
  NIF: G-08546665