Programa de mecenatge de l’ITeC

Presentació ITeC

L’ITeC és una fundació privada sense ànim de lucre que realitza la seva activitat enfocada al sector de la construcció.

El seu paper és generar i transferir informació i coneixement, donar serveis tecnològics i promoure la innovació per a la millora de la competitivitat dels agents del sector i entitats, empreses i professionals.

L’àmplia representació del sector al Patronat, la seva independència i la professionalitat dels seus treballadors confereixen a l’ITeC una posició privilegiada per ser un referent del sector en matèria d’informació, coneixement i innovació.

L’ITeC vol ser un referent del sector, sobretot en matèria d’informació, innovació i sostenibilitat.

També vol ser una veu qualificada tant a Europa com a Llatinoamèrica, un referent en l’àmbit de l’avaluació tècnica i la certificació, així com promotor de la col·laboració interdisciplinària dels diferents agents del sector de la construcció.

Pla estratègic 2018 – 2021

Per tal d’orientar el futur de l’ITeC cap a aquests ambiciosos objectius descrits a la presentació, donem un nou impuls al Pla Estratègic 2015 – 2017 amb una revisió que abasta els anys 2018 – 2021 i en el qual, a partir de les nostres fortaleses i les oportunitats, establim els eixos del creixement de l’ITeC per als propers anys.

Sota un principi bàsic d’assolir la sostenibilitat financera de la institució, veiem els següents eixos de futur:

 • Construcció sostenible -> Desenvolupar eines que ajudin a projectar construccions sostenibles.
 • Foment de la rehabilitació.
 • Noves tendències de gestió del procés constructiu com l’IPD (Integrated Project Delivery) o el BIM (Building InformationModelling).
 • Suport a la innovació mitjançant la participació o liderant grups de treball per desenvolupar projectes europeus de R+D del sector de la construcció.

A més d’aquests quatre eixos bàsics, necessitem millorar la nostra comunicació vers al mercat i/o millorar la política comercial per oferir els nostres serveis a altres segments de clients o nous mercats i per obtenir millores d’eficàcia comercial per venda creuada de productes.

Programa de mecenatge

Per tal de desenvolupar aquest Pla estratègic, és necessari realitzar certes inversions que finançarem mitjançant préstecs bancaris, recursos propis i aportacions d’empreses privades o particulars que vulguin ajudar a fer de l’ITeC aquella institució de referència que a tots ens agradaria tenir.

És per això que posem en marxa aquest Programa de mecenatge adreçat a empreses que, com la vostra, vulguin recolzar els valors i els objectius d’una institució com l’ITeC, amb més de 35 anys d’història.

Les empreses adherides a aquest Programa de mecenatge rebran una potent eina de recolzament de les seves polítiques de comunicació i màrqueting a través de l’associació de la seva marca a una entitat de molt prestigi nacional i internacional i amb una dilatada experiència en l’àmbit de la generació i la transferència de coneixement relatiu al sector de la construcció, com ho és l’ITeC.

A més us permetrà aconseguir altres avantatges com:

 • Fer pública la signatura de l’acord davant de representants institucionals.
 • Presència significativa a la nostra web
 • Notícia de reconeixement en el web de la Fundació.
 • Difusió de l’acord als actes organitzats per l’ITeC,
 • Presencia al butlletí d’informació InfoITeC
 • Lliurament d’un document personalitzat i acreditatiu del reconeixement.
 • Possibilitat d’assistir a una reunió anual a la seu de l’empresa adherida per tal d’actualitzar la informació més rellevant del sector a la qual l’ITeC té accés en tots els seus àmbits d’activitat.
 • Formar part de grups de treball o de debat així com d’alguna de les comissions assessores de l’ITeC (en funció de l’activitat de l’empresa).
 • Participació en esmorzars de treball i networking restringits als membres del Programa de mecenatge de l’ITeC.

Si la vostra empresa es fa empresa adherida a aquest Programa de mecenatge de l’ITeC, es podrà deduir les quantitats aportades per ajudar al finançament de la institució ja que es considerarà una aportació solidària a una fundació sense ànim de lucre, per la qual cosa obtindreu importants beneficis fiscals.

Per poder-vos informar d’una manera més personalitzada i sense cap compromís per part vostra, poseu-vos en contacte amb nosaltres i rebreu informació completa dels avantatges d’adherir-se a aquest Programa de mecenatge.