Programes de gestió del procés constructiu i manteniment

TCQ 5.5

Programa per als projectes i obres de construcció

Software Construcció TCQ 5.5

TCQi 1.0

Software al núvol de la metodologia TCQ que permet treballar el procés constructiu en tot el cicle de vida

Software Construcció TCQi

DicPla – Llibre de l’edifici

Programa per a la redacció del llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment.

Programa software mantenimiento construcción DicPla