VisualCost

VisualCost és una eina gratuïta que ofereix l’ITeC al sector de la construcció per a facilitar a tots els professionals i empreses l’accés a la lectura d’amidaments i pressupostos elaborats en BIM.

El software VisualCost es basa en formats interoperables: per una banda, en els arxius de pressupost en format FIE-BC3; per l’altra, en els arxius de modelat en format IFC.

La majoria dels softwares per a l’elaboració de pressupostos tenen la capacitat d’exportar-los en el format BC3. Tanmateix, les principals eines de modelat BIM permeten l’exportació al format IFC. Així doncs, la vinculació de models i pressupostos en entorn BIM interoperable està resolta.

VisualCost permet obrir els arxius BC3 de pressupost i al mateix temps els arxius del model BIM en IFC emprats en la seva elaboració, disposant així d’una eina -d’aprenentatge molt ràpid i sense cost- per tal d’analitzar els amidaments, les partides d’obra i els preus d’un projecte.

En mans d’auditors de projectes, VisualCost els ofereix la possibilitat d’analitzar de forma endreçada els amidaments i costos consignats gràcies a la interacció entre els documents i el model BIM.

La visualització de a través de VisualCost permet controlar també les partides d’obra d’elements de projecte que no han estat modelats en BIM, esdevenint una única eina per al control de tot el pressupost.

L’ús de VisualCost permet que un gran nombre de tècnics i responsables de gestió econòmica de projectes s’incorporin als fluxos de treball en BIM amb extrema facilitat. Mai havia estat tant fàcil controlar pressupostos d’un projecte de forma interoperable, navegant pels models i el pressupost sense cap por a modificar-los.

La descàrrega del software ve acompanyada de dos projectes senzills, un d’edificació i un altre d’enginyeria civil, per tal de facilitar als usuaris el seu aprenentatge.

Descarregar VisualCost

VisualCost_LeLac VisualCost Viaducte
VisualCost Ville Le Lac VisualCost Viaducte