Què és el BIM?

El Building Information Modeling és un sistema de gestió de les obres de construcció que basat en l’ús d’un model tridimensional virtual que es relaciona amb bases de dades. El BIM permet produir i emmagatzemar tota la informació necessària per operar en les diferents fases del cicle de vida de les construccions dins els camps de l’edificació i l’enginyeria civil.

Els models BIM s’obtenen a partir de la creació d’objectes amb els seus propis atributs que representen els elements constructius físics a gestionar o controlar. Els objectes BIM de les maquetes virtuals poden estar connectats a un o diversos registres de bases de dades i permeten emmagatzemar informació dels espais construïts, elements, materials, medis i recursos implicats en la seva gestió.

La tecnologia BIM és qualsevol solució tecnològica que participa en la creació i gestió dels models BIM al llarg del cicle de vida de les construccions –planificació, disseny, construcció, ús, manteniment i deconstrucció-. La tecnologia BIM poden ser bases de dades, aplicacions de software i eines de hardware.

En relació als processos, les metodologies BIM permeten que els agents del procés constructiu generin coneixement i el comparteixin en un entorn plenament col·laboratiu per fer més eficients tots els aspectes dels edificis o de les infraestructures.