Com s’obté l’ApTO, el certificat de qualitat per empreses de l’àmbit de la construcció

Per a optar al certificat ApTO, Aptitud Tècnica a l’Obra, , de l’ITeC, les empreses hauran de demostrar la seva professionalitat a través d’una avaluació que consisteix en una auditoria de sistema i una verificació tècnica d’obres.

Això permetrà constatar que disposen de la tecnologia, la infraestructura i el personal adequats i necessaris per a la correcta posada en obra dels productes o sistemes constructius que requereixen la conformitat a unes determinades especificacions tècniques.

L’avaluació es duu a terme en la gestió de l’empresa i en l’execució d’obres i, si és satisfactòria, l’ITeC emet la Declaració ApTO a favor de l’empresa en l’especialitat que ha estat avaluada.