Serveis d’orientació tecnològica

L’ITeC ofereix identificar els requisits tècnics, reglamentaris, comercials i de certificació que els productes hauran d’afrontar una vegada s’hagin desenvolupat i hagin de sortir al mercat. El servei s’adreça als fabricants de productes de construcció que es proposen dissenyar i desenvolupar nous productes, tenint en compte la complexitat i les particularitats pròpies del sector de la construcció.

L’objectiu d’aquest acompanyament és alinear des de bon inici el desenvolupament del producte amb aquests requisits, per tal d’optimitzar el cost i el temps de sortida al mercat del nou producte.

Com finançar aquests serveis?

Nova convocatòria del programa Cupons a la innovació d’ACCIÓ

L’ITeC dóna suport en aquest programa a través dels assessors que té acreditats pel programa Cupons a la innovació d’ACCIÓ, en els camps d’economia verda i concepte i disseny de producte.

Segell d’assessor acreditat és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar els professionals que tenen el perfil més adient per oferir un acompanyament personalitzat i expert a les empreses a través dels programes que ofereix ACCIÓ.

Per a empreses que contractin a l’ITeC com a proveïdor, és una forma d’obtenir accés ràpid, àgil i flexible a serveis d’innovació, mitjançant un descompte econòmic directe en la factura.

Els cupons ajuden a innovar en productes i/o processos d’empreses alhora que s’estableixen col·laboracions estratègiques.

Hi ha tres tipologies de cupons a escollir i serveis subvencionables:

  • Cupons d’innovació. Destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a dissenyar nous productes o millorar la gestió de la innovació.
  • Cupons de tecnologia. Destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a contractar serveis tecnològics.
  • Cupons d’ecoinnovació. Destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a contractar desenvolupaments d’ecoinnovació, entenent-la com aquella innovació que contribueixi al desenvolupament sostenible, reduint l’impacte mediambiental i optimitzant l’ús dels recursos i que permeti generar nous productes, processos i/o models de negoci que evitin el deteriorament del medi ambient.

Els serveis subvencionables per tipologia de cupons són els següents:

  • Cupons d’innovació. Dissenyar i conceptualitzar nous productes; millorar la gestió i la sistematizació de la Innovació. Ajuts a fons perdut, fins al 80% del cost del servei, amb un màxim de 4.000 €.
  • Cupons de tecnologia. Estudis de vigilància tecnològica i informació sobre l’estat de la tècnica; estudis de viabilitat tecnològica i industrial; desenvolupaments tecnològics; testeig i validació de processos, productes i/o serveis. Ajuts a fons perdut, fins al 80% del cost del servei, amb un màxim de 6.000 €.
  • Cupons d’ecoinnovació. Projectes d’ecoinnovació; identificar millores ambientals; eco disseny de productes; nous models de negoci vinculats amb l’economia verda. Ajuts a fons perdut, fins al 80% del cost del servei, amb un màxim de 4.000 €.

Més informació