ITeC/ Arxiu de projectes/Instal.lacions elèctriques
Requisits exigibles a les fixacions de les connexions a terra en infraestructures viàries

Requisits exigibles a les fixacions de les connexions a terra en infraestructures viàries

Les fixacions mecàniques que es fan servir en les infraestructures viàries han de conservar les seves propietats en condicions poc favorables, que es compliquen encara més si formen part d’un circuit elèctric de connexió a terra. Per tal de concretar quina és la situació reglamentària d’aquests elements, es fa una anàlisi de la normativa que els regula, així com dels requisits tècnics i condicions d'ús.

En elaboració|Client privat
Avaluació de solucions constructives per segellar contra el foc el pas de tubs

Avaluació de solucions constructives per segellar contra el foc el pas de tubs

La prestació de resistència al foc de les parets i els forjats es ressent cada vegada que són travessats per una canonada, i si és crucial garantir la seva integritat enfront del foc cal fer servir elements específics de segellat com els collarets intumescents. L'avaluació ha requerit determinar cas a cas quina classe de resistència al foc s'obté segons el tipus de collaret, el material i la geometria del tub, i els components i la geometria de la paret o el forjat.

2015 - 2016|Client privat
Traçat ocult d'instal·lacions cablejades en envans

Traçat ocult d'instal·lacions cablejades en envans

Contribució al disseny d’una nova solució constructiva per al pas de cables per l’interior dels envans, amb èmfasi sobre els aspectes tècnics i reglamentaris.

2012|Programa nacional d'investigació
Caixa d’interfase entre columnes portacables i paviments existents

Caixa d’interfase entre columnes portacables i paviments existents

Un fabricant de torretes d’alimentació elèctrica vol dissenyar una peça d’interfase entre el seu producte i el paviment, per a la qual cosa s’ha fet un recull dels diferents tipus de paviments més utilitzats en edificació, amb gruixos i característiques.

2004|Client privat
Fitxes de manteniment d’instal·lacions

Fitxes de manteniment d’instal·lacions

En un edifici, les instal·lacions són els components que tenen una vida útil més curta, per la qual cosa s’han de sotmetre a una disciplina de manteniment més exigent que la resta dels elements constructius. Per tal de fer un manteniment preventiu que garanteixi el seu correcte funcionament, s’han confeccionat 75 fitxes on es recopilen les operacions a efectuar segons la naturalesa de la instal·lació inspeccionada, indicant la periodicitat amb la qual s’han de portar a terme.

1991|Client públic
El mercat espanyol de productes per a la conducció de cables

El mercat espanyol de productes per a la conducció de cables

Estudi de mercat sobre productes de conducció de cablejat elèctric i similars, en el qual s'estimen les vendes de canaletes, safates, tubs i conduccions sota paviment, diferenciant les de metall de les de plàstic. També tracta temes de distribució, fabricants i subministradors, i inclou tendències a 5 anys vista.

1990|Client privat
Manual de sistemes pràctics de control d’obra edificada

Manual de sistemes pràctics de control d’obra edificada

Guia per a la mesura dels paràmetres que especifica la normativa en els àmbits de l’aïllament acústic, enllumenat artificial, instal·lacions d’electricitat, transmissió tèrmica, temperatura, humitat relativa i renovació d’aire. Amb una relació dels aparells necessaris per a realitzar el programa de control.

1989|Client privat
Recomanacions IE-86 per al disseny i l’execució d’instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i telefonia

Recomanacions IE-86 per al disseny i l’execució d’instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i telefonia

Recomanacions de projecte i execució de les instal·lacions de servei que, seguint la normativa vigent, n’ofereix una visió global i integrada per a redactar un projecte coherent de subministrament i distribució d’aigua, gas, llum i telèfon a l’interior dels edificis.

1986|Client públic