ITeC/ Arxiu de projectes/Rehabilitació i manteniment
Aplicació de la Metodologia de Manteniment Preventiu a un conjunt d’edificis plurifamiliars de titularitat pública

Aplicació de la Metodologia de Manteniment Preventiu a un conjunt d’edificis plurifamiliars de titularitat pública

Comença amb la inspecció d’un conjunt d’edificis que contenen prop de 100 habitatges i un primer avenç de resultats per si es detecten patologies greus que justifiquin prendre mesures de prevenció de riscos a ocupants i transeünts. Les dades recollides permetran determinar l’estat general de tota l’estructura i fer propostes de reparació cas a cas, que posteriorment el gestor encarregarà als equips que designi. Es farà seguiment de les intervencions realment executades i es documentarà l’estat final de la reparació.

En elaboració|Client públic
Manteniment de sistemes de regulació dinàmica del trànsit

Manteniment de sistemes de regulació dinàmica del trànsit

Un municipi està adoptant sistemes de regulació dinàmica del trànsit i vol que quedin integrats en els seus protocols de manteniment. Per això, l’ITeC ha confeccionat noves partides d’obra per al banc de preus d’aquesta entitat, de manera que pugui licitar contractes de manteniment amb preus i plecs de condicions adequats a aquestes tecnologies.

En elaboració|Client públic
Banc de dades per a manteniment d’equipaments docents

Banc de dades per a manteniment d’equipaments docents

Un ens públic que gestiona obres de manteniment i millora en una sèrie de centres escolars fa servir uns bancs de preus propis per a redactar, licitar i fer seguiment dels projectes que encarrega. El contingut d’aquests bancs és adequat (estan especialitzats en el tipus d’obres més freqüents en els edificis educatius) però per fer-los més operatius es volen fusionar en un banc únic, indexar-los adequadament i cobrir algunes mancances, aprofitant per adaptar-los a la sistemàtica del banc BEDEC de l’ITeC.

En elaboració|Client públic
Prova pilot per a rehabilitar una escola pública fins assolir un consum d’energia gairebé zero

Prova pilot per a rehabilitar una escola pública fins assolir un consum d’energia gairebé zero

Prenent com a base els resultats d’uns assajos “blower door”, s’analitzarà la millor manera de corregir les deficiències constructives de l’edifici escolar i reduir la seva demanda energètica amb criteris Passivhaus. Com a part de la intervenció, es sensoritzarà la xarxa elèctrica de l’escola per tal d’avaluar l’efectivitat de la rehabilitació, detectar consums anormals i aprofundir en els patrons de consum de l’edifici.

En elaboració|Client públic
Avaluació de solucions constructives de reforç estructural

Avaluació de solucions constructives de reforç estructural

Procediment per avaluar un sistema per rehabilitar pilars i murs de formigó armat que presentin dèficits de capacitat estructural, recobrint-los d’una capa prima d’un morter d’alta resistència a la qual s’afegeixen fibres metàl.liques. En base a la reglamentació espanyola i europea, es defineix un programa d’assajos i càlcul que permetrà una futura certificació de la solució constructiva.

En elaboració|Client privat
Configuració a mida de l'aplicació TCQi-MNT i adaptació al cas concret d'un equipament públic

Configuració a mida de l'aplicació TCQi-MNT i adaptació al cas concret d'un equipament públic

Un gestor públic d'equipaments ha decidit gestionar el manteniment dels seus edificis amb l'aplicació TCQi-MNT del ITeC per a controlar de manera remota la gestió i que tot el personal implicat pugui accedir a les dades, fins i tot les subcontractes que acostumen a anar canviant amb el temps. Com a pas previ, cal introduir en el programa les dades constructives de l'edifici i especialment, les de totes les instal·lacions, ja que són els elements que requereixen més manteniment. El client ha delegat al ITeC aquestes tasques inicials de configuració i d'inventari, de manera que rebrà un sistema adaptat als seus mètodes de gestió, llest per a començar a treballar.

En elaboració|Client públic
Estudi de reposicions

Estudi de reposicions

En el cas d’edificis explotats pel mètode de concessió on cal fer feines de construcció i manteniment al llarg del període concessional, l’ITeC realitza estudis de reposicions bé per iniciativa de la propietat o bé de l’empresa concessionària. Són estudis on es verifica l’inventari (correspondència entre els elements descrits a la documentació i la realitat de l’edifici), s’identifiquen els elements que esgotaran la seva vida útil i s’inclouen en les operacions de manteniment substitutiu, comprovant que queden planificades i documentades en el contracte.

En elaboració|Client públic
Auditoria prèvia a la redacció del pla inicial de manteniment

Auditoria prèvia a la redacció del pla inicial de manteniment

El primer pas de qualsevol pla de manteniment d’un edifici o d’una infraestructura és auditar en quin estat de conservació es troba i si s’està usant i mantenint d’acord amb la normativa vigent. Però en determinades circumstàncies, també cal prestar atenció a d’altres aspectes que poden influir en el grau d’èxit del pla: la documentació disponible, les experiències anteriors de manteniment i fins i tot la forma de contractació del proper adjudicatari.

En elaboració|Client públic
Seguiment i optimització de plans de manteniment

Seguiment i optimització de plans de manteniment

Després d’haver definit un pla de manteniment amb el software TCQi MNT, resta per veure com els supòsits inicials encaixen amb el veritable comportament de l’edifici o de la infraestructura en qüestió. L’ITeC fa seguiment de les dades que els diferents agents van introduint en el sistema i alerta de l’aparició de desviacions que puguin fer replantejar els protocols de manteniment definits en primera instància, per tal d’ajustar-los a les autèntiques condicions reals.

2017 - 2019|Client públic
Alternatives per a la millora d’accessibilitat en uns edificis existents

Alternatives per a la millora d’accessibilitat en uns edificis existents

Aprofitant una rehabilitació integral d’uns edificis plurifamiliars, es vol instal·lar ascensors accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Això complica el projecte, atès que s’han d’instal·lar cabines més grans i augmentar les dimensions de replans i passadissos. L’ITeC ha analitzat diferents alternatives a la cerca de solucions que siguin compatibles amb l’estructura existent, i que es puguin executar amb els mínims inconvenients per als ocupants dels habitatges.

2019|Client públic