ITeC/ Arxiu de projectes/Aïllament tèrmic
Manual de sistemes pràctics de control d’obra edificada

Manual de sistemes pràctics de control d’obra edificada

Guia per a la mesura dels paràmetres que especifica la normativa en els àmbits de l’aïllament acústic, enllumenat artificial, instal·lacions d’electricitat, transmissió tèrmica, temperatura, humitat relativa i renovació d’aire. Amb una relació dels aparells necessaris per a realitzar el programa de control.

1989|Client privat
Norma reglamentaria d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE AT-87

Norma reglamentaria d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE AT-87

Aquesta norma persegueix rebaixar el consum energètic domèstic sense encarir la construcció ni complicar el projecte. Limita els valors màxims dels coeficients de transmissió tèrmica dels tancaments que envolten cada unitat d’ús i en qualsevol punt de la part massissa dels tancaments exteriors. També exigeix una protecció de cobertes i tancaments orientats a sud. Treballa amb un mapa climàtic de Catalunya amb només 4 zones i amb mètodes de càlcul simplificats que inclouen els valors dels materials i les solucions constructives més habituals. El compliment es justifica amb una fitxa-resum.

1987|Client públic