Missió, visió i valors

Missió

L’ITeC és una fundació privada al servei de la societat que treballa en l’àmbit del sector de la construcció.

Els nostres objectius com a entitat de suport a la innovació són la generació i la transferència d’informació i coneixement i la prestació de serveis tecnològics per a la millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: entitats, empreses i professionals.

La vàlua professional dels nostres tècnics, un Patronat molt representatiu dels agents del sector i el fet de ser una fundació privada sense afany de lucre ens dóna una clara posició d’independència i credibilitat.

Visió

Volem ser una institució de referència en matèria d’informació, innovació i sostenibilitat aplicades al sector de la construcció.

Volem ser, treballant juntament amb els patrons, una eina per a la millora contínua dels professionals del sector de la construcció que reforci la seva posició arreu del món.

Volem ser una veu qualificada del sector de la construcció en matèria de coneixement i innovació amb especial incidència a Europa i Amèrica Llatina.

Volem ser una entitat de referència en l’àmbit de l’avaluació tècnica i certificació de productes i sistemes innovadors, i de la qualitat de les empreses.

Volem ser una entitat promotora de la col·laboració interdisciplinar dels diferents agents del sector posant l’expertesa pròpia de cadascun d’ells al servei de la qualitat del producte construït.

Valors

  • Professionalitat i pluridisciplinarietat de l’equip humà
  • Transparència
  • Independència, objectivitat i rigor
  • Compromesos amb la sostenibilitat
  • Responsabilitat amb l’entorn social
  • Transversalitat: el nostre Patronat aglutina la més àmplia representació del sector de la construcció
  • Escoltem els nostres clients per tal d’oferir productes i serveis de confiança
  • Apostem per la innovació tecnològica com a eina de transformació d’un sector