Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Està integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 13 membres i un màxim de 30 membres.

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en el seus Estatuts.

El Patronat es reuneix ordinàriament dues vegades a l’any, una dins del primer semestre de l’any natural (preferentment en el mes de maig) amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior i  l’altra, dins del segon semestre de l’any (preferentment en el mes de novembre), per presentar i posar a aprovació  el programa de treball i el pressupost de l’exercici següent.

La composició actual és:

President

foto-patronat-lluis-xavier-comeron-graupera
Lluís Comerón Graupera (Mataró, 1960)

President del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya – CSCAE a partir del 2018

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

Exerceix des de l’any 1989, havent realitzat edificis d’equipaments culturals, educatius, sanitat, penitenciaris i habitatges diversos per a l’administració publica i privada.

Ha combinat l’activitat professional amb la docència a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).


Membre del Patronat des de: 19.11.2013

Vicepresident
– – –

Patrons nats

Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Damià Calvet Valera

 • Nascut a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 1968

Ocupació actual

 • Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (2018- )

Formació

 • Graduat en Ciències i Tecnologies de l’Edificació per La Salle-Universitat Ramon Llull (2010).
 • Postgrau en Direcció Immobiliària per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000).
 • Diplomat en Relacions Institucionals i Màrqueting públic per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996).
 • Diplomat en Arquitectura tècnica per la Universitat Politècnica de Cataluña (1994).

Altres responsabilitats

 • Membre del Patronat del Consell empresarial de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, des de gener de 2015.

Trajectòria

 • Director de l’Institut Català del Sòl. (2013-2018)
 • President de CIMALSA (Centrals i infraestructures per a la Mobilitat i les activitats logístiques). (2013-2018)
 • Tinent d’alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda i Coordinador del Govern de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (2015-2018)
 • Secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de Catalunya. (2011-2012)
 • Director general d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques del Govern de Catalunya. (2001-2004)
 • Cap del Gabinet del Conseller d’aquest mateix Departament. (1997-2001)
 • Director a les Illes Balears del Grup Immobiliari Vertix, empresa del sector de la edificació. (2004-2010)
 • Regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1999-2003).
 • Dins l’àmbit associatiu, ha estat vocal de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca; Vicepresident de l’Associació de promotors immobiliaris de les Balears (PROINBA); i membre del Consell d’Administració de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), empresa pública de promoció d’habitatges del govern de les Balears.
 • Dins l’àmbit acadèmic, ha estat docent del Programa del Màster de Project Management en Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Soci fundador de l’editorial Dèria Editors.

Trajectòria Política

 • Va militar a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) des del 1984 al 1998 i en va ser secretari d’organització i secretari general adjunt.
 • Va militar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) on va ser conseller nacional i president de la Sectorial de Política territorial i Habitatge.
 • Actualment milita al PDeCAT i és membre del seu Comitè nacional i coordinador de l’Àmbit de Territori i Medi ambient.


Membre del Patronat des de: 04.06.2018

El Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès García

Pere Aragonès i Garcia

Nascut a Pineda de Mar l’any 1982.
Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya i Màster en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona. Va iniciar el programa de doctorat en Història Econòmica a la Universitat de Barcelona, amb la tesi doctoral actualment en elaboració. Ha ampliat formació en polítiques públiques per al desenvolupament econòmic en un curs executiu de la Harvard Kennedy School of Government.

Secretari d’Economia del Govern de la Generalitat des del gener de 2016, va ser diputat al Parlament de Catalunya del 2006 al 2016, on va exercir diverses responsabilitats, entre les quals portaveu adjunt del grup parlamentari i portaveu a la Comissió d’Economia. Ha estat regidor de l’Ajuntament de Pineda de Mar del 2011 al 2018.

Militant d’ERC des del 2000, i de les Joventuts d’Esquerra Republicana des del 1998. Portaveu nacional de les JERC (2003-2007). Va ser membre de l’Executiva Nacional d’ERC del 2003 al 2010 i del 2015 fins a l’actualitat, com a Secretari de Política Econòmica i Coneixement i actualment com a adjunt a la Presidència per a les Relacions Institucionals.

Ha treballat en un despatx d’avocats especialitzat en assessorament a empreses i administracions públiques i ha col·laborat com a docent a la Universitat de Perpinyà.

Ha participat en diverses entitats socials i culturals, entre les quals el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, l’Agrupament Escolta i Guia Montpalau de Pineda, entre d’altres. És membre d’Òmnium Cultural i Metges sense Fronteres.


Membre del Patronat des de: 10.10.2018

Degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Assumpció Puig Hors

Mª Assumpció Puig i Hors

Nascuda a Girona, és arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) des de 1979.

Després d’haver treballat amb Arcadi Pla funda el seu propi despatx el 1983, on ha desenvolupat una pràctica professional diversa, tant per a les administracions com per al sector privat, realitzant projectes d’equipaments escolars, esportius, penitenciaris i culturals, així com espais públics i edificis d’habitatges, tant d’obra nova com de rehabilitació.

En l’àmbit institucional, ha estat membre de:

 • La Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC, en el càrrec de Secretari (1984-1986).
 • La Taula de col·laboració del COAC amb l’Ordre des Architectes de Llenguadoc-Rosselló, i l’Ordre des Architectes de Migdia-Pyrennées (1986).
 • El Consell Directiu de la Germandat Nacional d’Arquitectes en el càrrec de Contador (1987-1988).
 • La Taula preparatòria del II Congrés d’Arquitectes de Catalunya (1994).
 • Assessora de la Junta de Govern del COAC (2008-2010).
 • La Comissió executiva del Congrés d’Arquitectura 2016.
 • La Junta de Govern del COAC, en el càrrec de Secretari (2010-2018).

En l’actualitat és degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.


Membre del Patronat des de: 04.06.2018

President Executiu del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Celestí Ventura Cisternas

CELESTÍ VENTURA CISTERNAS

 • Col·legiat 3.837.
 • Arquitecte tècnic i PDG per EADA.
 • És fill de la Vila de Gràcia i viu a Barcelona.
 • Es va formar com a cap d’obra a Construccions Catalanes.
 • Va encapçalar durant 35 anys la promotora i constructora METRO-3, primer a la direcció tècnica i després a la direcció general.
 • Des del 2014 dirigeix la promotora UNIQ Residential.


Membre del Patronat des de: 19.11.2019

Degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Josep Canós Ciurana

Josep Canós (Barcelona, 1954) és enginyer industrial en l’especialitat de Tècniques Energètiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, diplomat en Direcció i Administració d’Empreses per l’IESE de la Universitat de Navarra i també per l’Euroforum-INSEAD. Actualment, és el degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i soci de Wintowin Partners, una empresa consultora dedicada a la formació de directius. En la seva trajectòria professional, ha estat responsable de diversos departaments en les àrees d’explotació i diversificació d’Hidroelèctrica de Catalunya. També va exercir de director de Llançament i sotsdirector general d’Amena, així com de director general de Puntel, Abertis Logística i Saba. També ha estat conseller-director general de Retevisión i director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha format part dels consells d’administració entre altres empreses de: Cilsa, Parc Logístic Zona Franca, Sevisur, Arasur, Saba Itàlia, Saba Chile, Euskaltel, Retevisión, Petrocat, Parkia i Hispasat.


Membre del Patronat des de: 04.06.2018

Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Oriol Altisench Barbeito

Oriol Altisench (Barcelona, 1968)

Oriol Altisench és Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (1994).

És Director d’Actuacions Estratègiques de Mobilitat de BIMSA (Ajuntament de Barcelona) des de 2018 i Coordinador del Projecte de Connexió de les Xarxes de Tramvia des del 2015. Ha estat Director Adjunt a la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona des del 2013 fins al 2017.

És també el Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya des d’abril 2014.

Oriol Altisench ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit públic i privat, desenvolupant, bàsicament, projectes d’infraestructures, urbanístics i també organitzacionals, en diferents organitzacions com a:

Coordinador de Projectes a Barcelona Gestió Urbanística, de l’Ajuntament de Barcelona (2008-2012), Adjunt al Director General d’Espais Promocions Immobiliàries (2005-2008), Director Adjunt d’Infraestructures de BIMSA (2004), Director de Gestió d’Obres de l’IMU – Ajuntament de Barcelona (1998-2004), així com a enginyer d’obra en diverses empreses constructores com COPISA, COPCISA i DRAGADOS (1994-1997)

Abans de ser degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, va ser vocal de la seva Junta Rectora i president de la Comissió d’Opinió i Activitats del Coneixement del Col.legi (2010-2014).

És President de l’Associació per a la Qualificació dels Enginyers Professionals (AQPE), President de la Fundació “Urbs i Territori Ildefons Cerdà”, vicepresident del Cercle d’Infraestructures i patró de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITeC, entre d’altres.


Membre del Patronat des de: 18.06.2014

Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Miquel Darnés

Enginyer Tècnic Industrial. Llicenciat en Periodisme. Degà del Col·legi. President del Consell de Col·legis de Catalunya. Consultor independent. Excatedràtic d’Institut de projectes tècnics i Cap del Departament d’Electrònica. Va treballar al Departament d’Enginyeria de Telefónica.


Membre del Patronat des de: 19.1.2013

Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya

Xavier Font Mach

Nascut a Mataró (1966), veí del Camí de la Serra. Casat i pare de dos fills.

Enginyer Civil – Enginyer Tècnic d’Obres Públiques – Máster Universitari en Prevenció de Riscs Laborals – Postgrau en Enginyeria Municipal i Serveis Municipals – Tècnic competent en Plans d’Autoprotecció nivell Superior.

Vaig estudiar a l’Escola Pia de Santa Anna de Mataró i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Després d’uns anys d’experiència en una empresa constructora ( Dragados y Construcciones,1991-1998), vaig obrir el meu despatx professional d’enginyeria a Mataró, REDCIVIL safety engineers, SLPU.

Exerceixo el càrrec de Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (www.enginyerscivils.cat), sóc membre del Patronat i Comissió Permanent de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), sóc membre del Patronat de l’Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE).

He estat membre de la Comissió de Construcció de la Cambra de Comerç de Barcelona, membre de la Comissió de Seguretat i Salut de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya i Delegat de Barcelona del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya.


Membre del Patronat des de: 12.4.2013

Degana del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Sílvia Burés Pastor

Dra. SILVIA BURES
Ph.D. en Horticultura, Dra. Enginyera Agrònoma
Degana del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

El 1986 obté el títol d’Enginyera Agrònoma, especialitat Fitotècnia, per l’ETSEA de Lleida, de la Universitat Politècnica de Catalunya, rebent el primer premi pel seu Projecte Final de Carrera. Durant tres anys va ser professora a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona, feina que deixa per incorporar-se el 1989 a la University of Georgia, als Estats Units, on realitza un doctorat en Horticultura especialitzant-se en simulacions de Monte Carlo. Va ser investigadora associada del Departament d’Horticultura d’aquesta Universitat de 1991 a 1993. Durant la seva estada als Estats Units va ser corresponsal i membre de redacció de la revista Horticultura.

Es va incorporar a la seva tornada a l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) a Cabrils (Barcelona) com a investigadora, ocupació que va deixar per dedicar-se a la gestió empresarial el 1997. Ha dirigit els negocis familiars de fabricació de substrats de cultiu i actualment dirigeix l’empresa BURESINNOVA SA de la que és propietària. Autora de diversos llibres, més de 200 articles científics i de divulgació, ha presentat nombroses publicacions nacionals i internacionals en horticultura. Ha dirigit el Consultori de Jardineria de La Vanguardia, així com un Blog de jardineria al mateix diari. Va introduir a Espanya les tècniques de la Xerojardineria per a l’estalvi d’aigua. Ha estat Presidenta del Grup de Treball de Substrats de Cultiu de la Societat Internacional de Ciències Hortícoles i Delegada del Comitè Europeu de Normalització de Substrats de Cultiu. És Degana del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Actualment treballa en arquitectura vegetal, innovació en sistemes de cultiu i sostenibilitat. Duu a terme investigació, desenvolupament i aplicació de sistemes hidropònics i il·luminació artificial en Horticultura, estalvi d’energia i sistemes de monitoratge per al cultiu de plantes en ambients urbans i rurals. Els seus projectes inclouen jardins verticals, cobertes ecològiques, jardins de baix consum d’aigua i il·luminació d’hivernacles i cambres de cultiu.


Membre del Patronat des de: 21.6.2013

Degana del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Montserrat Bas

MONTSERRAT BAS OBRADORS

 • Degana del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
 • Tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España
 • Vicepresidenta de Munitec
 • Enginyera Tècnica Agrícola
 • Màster en Prevenció de Riscos Laborals
 • Professional liberal, CEO de Tècnics Assessors Agroindustrials SLP, Pèrit a Agroseguro

Linkedin: https://es.linkedin.com/in/montsebas


Membre del Patronat des de: 19.11.2019

Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Anton Gasol Magriñà

ANTON GASOL MAGRIÑÀ

Perfil

 • ANTON GASOL MAGRIÑÀ (Cervià de les Garrigues) és Doctor en Economia i Empresa per la Universitat de Barcelona (UB, 2006, excel·lent «cum laude») i Diplomat en Comunitats Europees.
 • Consultor i analista econòmic-financer, articulista i conferenciant.
 • Actualment és col·laborador acadèmic de l’IEF, Institut d’Estudis Financers, i professor del Master Asesor Financiero Europeo (EFA) de la UB.
 • Ha estat professor de Política monetària i financera de la UAB, de Sistema Financer a l’ISEA, del Màster en Direcció Financera i de Mercats Financers a la UPF, coordinador d’economia dels cursos de la Universitat Catalana d’Estiu.
 • Especialista en sistema financer. Ha estat economista de ”la Caixa” per oposició amb una llarga trajectòria professional (inversió creditícia, formació de personal, director de planificació estratègica i pressupostària, director de control de gestió i estudis del holding e-laCaixa, director de seguiment sectorial del risc, …).

Llibres

 • Autor de la Arquitectura Financiera Internacional y Europea (2012)
 • La Llei del Pèndol (2009)
 • La Industria Bancaria en el Marco de Basilea II (2006) (Premi Joan Sardà Dexeus)
 • Tal com jo ho veig: Ciutadans i Economia, avui (2004).
 • Co-autor del Sistema financer de la Catalunya independent, a “Economia de Catalunya, preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la independència” (CEC i Profit, 2014)
 • Col·laborador del Volum IV Fundant un nou País de la col·lecció “El Camí cap a la Independència” (Ara llibres, 2014).

Membre d’Institucions

 • Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 2018-
 • Vicepresident del Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES).
 • Vocal de la Societat d’Estudis Econòmics de Foment (La Societat).
 • President de l’Associació del Personal de ”la Caixa” (2013-2018).
 • Membre de la Societat Catalana d’Economia.

Vinculació amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya

 • Membre de la Comissió organitzadora del 3r. Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya (2018).
 • Director de la Jornada Anual dels Economistes des de 2009-2018.
 • Membre del Consell de Redacció de la Revista Econòmica de Catalunya.
 • Ex-Interventor de la Junta de Govern en l’anterior Junta i President de la Comissió d’Economia Financera.
 • Ex-Vicepresident de la Comissió d’Economia Financera abans de formar part de la Junta de Govern.
 • Col·legiat des de 1977.

Contacte:

Email: agasol@economistes.cat
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anton-gasol-6b100719/
Twitter: @antongasol
Facebook: https://www.facebook.com/anton.gasolmagrina


Membre del Patronat des de: 15.11.2018

Patrons designats

En representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en matèria d’Infraestructures

Xavier Flores Garcia

Director general d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Nascut a Barcelona l’any 1968.

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica deCatalunya.

Des del 1994 ha desenvolupat la seva carrera professional al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i al Departament de Territori i Sostenibilitat en diferents llocs de treball a la Direcció General d’Urbanisme, el Programa de Planificació Territorial, la Secretaria de Mobilitat i a la Direcció General de Transports i Mobilitat.

Sempre ha treballat en temes associats a la planificació, projecció i execució d’infraestructures i la seva relació amb l’ordenació del territori i l’urbanisme.

Actualment, també és membre de la Comissió d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Col·legi de Camins, membre de la Junta Directiva del RailGrup, del comitè executiu de l’Eurorap i professor del postgrau en Smart Mobility de la UPC.


Membre del Patronat des de: 26.11.2018

Director General d’Infraestructures de Mobilitat

En representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en matèria d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Josep Armengol Tatjé

Arquitecte – Urbanista.

En la seva trajectòria professional, molt orientada a direcció d’empresa en sectors vinculats a l’urbanisme i a la innovació tecnològica en el camp de l’arquitectura, ha estat Director-Gerent de FORUM S.A., empresa de l’Ajuntament de Manresa des d’on va impulsar polítiques públiques locals d’habitatge i rehabilitació. També va ser Director General de Compact Habit des d’on va desenvolupar un sistema d’edificació modular industrialitzat.

En el camp de la docència i la recerca, ha col·laborat amb diferents universitats i escoles impartint Urbanística i l’Ordenació del Territori. Destacar la UPC, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Escola Sert, i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. També ha participat com a expert en diversos programes europeus orientats a la elaboració de metodologies d’intervenció en àrees urbanes consolidades.

Actualment és sub-director general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya des d’on, entre altres, està dirigint la formulació de l’Agenda Urbana Catalana.


Membre del Patronat des de: 21.11.2017

Subdirector General d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà

En representació del Departament de la Generalitat de Catalunya en matèria d’Habitatge

Agustí Serra Monté

És arquitecte superior per la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1989, va cursar estudis de Post grau en Gestió Urbanística a la mateixa universitat l’any 1990‐1991.

Actualment és Secretari de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat del govern de la Generalitat de Catalunya. Ha estat director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme durant més de 7 anys (2011- 2018)

Des de la seva àrea competencial porta les polítiques en matèria d’habitatge, d’ordenació del territori, urbanisme, paisatge, muntanya i litoral.

És president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

President de la Comissió Executiva i vicepresident del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge, vicepresident i vocal del Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), president de la Comissió de sòl i dirigeix la Comissió Inter departamental de seguiment d’Actuacions estratègiques.

En l’àmbit docent, ha estat director del Postgrau en Planejament Urbanístic, de l’Escola Sert COAC i professor associat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (2004‐2012).

Ha promogut l’Agenda Urbana Catalana, participant en la creació de l’agenda urbana global en la “Second World Assembly of Local and regional Governments for the New Urban Agenda” (New York, maig 2016) i en “The United Nations conference on housing and sustainable urban development -Habitat III- (Quito, octubre 2016), culminant a l’octubre de 2018 amb la constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya amb la representació de més de 60 actors del món local, social, empresarials i universitari.

Sota la secretaria que dirigeix, ha promogut la Llei de Territori, un marc normatiu global i estable, amb la voluntat d’establir els pilars d’un nou model que abasti l’ordenació territorial, l’urbanisme, el paisatge i les urbanitzacions amb dèficits, i alhora integrar polítiques d’habitatge.


Membre del Patronat des de: 26.11.2018

Secretari de l’Agenda Urbana i Territori

En representació del Departament de la Generalitat de Catalunya en matèria de Patrimoni

Francesc Sutrias i Grau

Nascut a Rubí l’any 1966.

 • Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB)
 • Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic
 • Postgrau en Administració Pública i Doctorand del Programa de Dret Públic per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Ha estat:

 • Director-gerent del Consorci Urbanístic VNG Eixample Nord, a Vilanova i la Geltrú (2008-2016)
 • Gerent de la societat municipal Martorell Gestió del Sòl
 • Conseller delegat de l’empresa pública Promocions Urbanes de Rubí.

Igualment, és advocat de l’Institut Català del Sòl en excedència.

Ha participat en organismes sectorials com:

 • la Fundació Habitat 3
 • ha estat membre del Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació del territori i urbanisme a Catalunya.

També ha format part del Consorci Metropolità de l’Habitatge i del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona.

Ha estat partícip de diversos consells assessors urbanístics, entre els quals destaquen el Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya (2003-2006) i la Comissió d’Urbanisme i Habitatge de la Federació de Municipis (2004-2007).

Els càrrecs institucionals desenvolupats es concentren a l’Ajuntament de Rubí, on va ser regidor entre els anys 1995 i 2006, i tinent d’alcalde (2000-2006).

Ha estat director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda els anys 2016 i 2017.


Membre del Patronat des de: 04.06.2019

Director General del Patrimoni

En representació de la Confederació Catalana de la Construcció

Josep Gassiot

Josep Gassiot Matas (Barcelona) és enginyer químic per l’Institut Químic de Sarrià, Enginyer industrial per la Universitat Ramon Llull i PDD per IESE. Gassiot va fundar el 1988 l’empresa RehacSA, especialitzada en rehabilitació, reparació i ampliació de tot tipus de construcció i de millora de l’eficiència energètica, que ha tingut i té actualment una notòria presència en el sector. També ha estat professor associat des de 1999 i durant deu anys a l’Institut Químic de Sarrià, i vocal de la junta directiva de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC).

Des de 2006 és vocal de la Junta directiva del Gremi i del comitè executiu, i ha estat al 2017 quan ha estat escollit president de l’entitat. Fins al 2017 ha estat President de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis i d es de l’any 2008 i fins al 2017 ha estat president de la Fundació per a l’Ordenació del Sector de la Construcció, promotora del registre CONSTA, i des del 2015 representa la Confederació Catalana de la Construcció dins del Consell d’Administració de la Gestora de Runes de la Construcció. Recentment ha estat nomenat Vicepresident de la Comissió de Reforma i Rehabilitació de la CEOE.


Membre del Patronat des de: 16.05.2017

President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques

Lluís Marsà García

Nascut a Barcelona, un cop finalitzats els seus estudis es va incorporar a l’empresa familiar, el grup immobiliari “La Llave de Oro”, el qual va ser fundat pel seu pare fa setanta-tres anys. Des de la seva integració, ha exercit diferents càrrecs; l’any 1988 va ser designat director general i, l’any 2009, president, responsabilitat la qual actualment ocupa dins del grup.

Des de ben jove, va viure amb intensitat la trajectòria de l’Associació de Promotors de Barcelona (APCE), de la qual també el seu pare en va ser primer president. Va entrar a formar part de la Junta Directiva de l’entitat l’any 1988, havent estat tresorer, vicepresident primer i president també de la Comissió d’Habitatge i Urbanisme.

El mes d’octubre de 2012 va accedir a la presidència de l’APCE, responsabilitat la qual segueix exercint.


Membre del Patronat des de: 21.06.2013

President de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya – APCE

Joaquim Llansó Nores

Joaquím Llansó Nores és Enginyer de Camins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior de Barcelona (promoció 1978) i diplomat en el Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) del IESE (1993).

Ha treballat durant 22 anys en les principals constructores espanyoles, sent nombrat al 1978 Director a Catalunya i Aragó de CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (actualment FCC), al 1987 de AGROMAN E.C.S.A. (actualment FERROVIAL-AGROMAN), de la que va arribar a ser Director General a Madrid, al 1994, Director General d’OSHSA (actualment grup OHL) i posteriorment al 1997 Director de Catalunya i Balears d’ACS PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (avui Grup DRAGADOS-ACS).

Durant 8 anys, des de principis de l’any 2000 i fins al març de 2007 va ocupar el càrrec de Director General de la Sociedad Estatal Canal de Segarra-Garrigues, S.A. (CASEGA), encarregada de la construcció, financiació i explotació del Canal Segarra-Garrigues i posteriorment, des de l’abril de 2007 fins al novembre de 2009 va ser Director General de la Societat Estatal Depuradora del Baix Llobregat, S.A. (DEPURBAIX), encarregada de la construcció de les depuradores del Baix Llobregat i del Fòrum.

Al desembre de 2009 va començar una etapa de 4 anys com a Director a Catalunya i Balears de PROINTEC (Grupo INDRA).

Des del març de 2013 fins al setembre de 2014 va ser Director General de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i actualment, des del passat 16 de setembre és President de la mateixa.

A dia d’avui és Vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, membre del Comitè Executiu i President de la Comissió d’Infraestructures del Foment del Treball Nacional (FTN), vocal del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), vocal de la Junta Directiva de la Confederació Catalana de la Construcció (CCC), Vicepresident de la Gestora de Runes de la Construcció (GRC), patró de l’ Institut de la Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), patró de la Fundació Laboral del Cercle d’Infraestructures (FCI) i patró de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya (FLC).


Membre del Patronat des de: 03.12.2014

President de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya

Lluis Micaló Congost

Lluis Micaló Congost (Banyoles, 1955)

 • Constructor
 • Gerent de Micaló Ramió, SLU, empresa constructora fundada l’any 1956 per Josep Micaló i Bonaventura Ramió.
 • Gerent de l’empresa privada Promocions Immobiliàries de Banyoles SA
 • Membre del Ple de la Cambra de Comerç de Girona des de l’any 2006
 • 2006-2010 President de la Comissió d’Urbanisme i Construcció (Cambra de Comerç de Girona).
 • Vicepresident de la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona (UEC)
 • Membre de la Junta Rectora de la FOEG, des de l’any 2009
 • Membre de la Junta d’Expropiació de Catalunya
 • Agremiat al Gremi de Promotors i Constructors d’edificis de Girona.
 • 7 anys a la Ponència Tècnica d’Urbanisme de Girona.
 • 2009-2014 Membre del Comitè Executiu de la FOEG
 • 2013-2019 Membre del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Girona.
 • Membre de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona


Membre del Patronat des de: 03.12.2019

Vicepresident de la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona

Universitat Politècnica de Catalunya

Estanislau Roca Blanch

Catedràtic d’Universitat, Estanislau Roca és doctor arquitecte per la UPC (1993) i està vinculat a l’ETSAB, on és professor responsable d’assignatures de grau i postgrau. Ha estat convidat com a docent en una vintena d’universitats internacionals de prestigi. Ha obtingut el Premi a la Qualitat a la Docència Universitària de la UPC (2011) i la Distinció Jaume Vicens Vives. És avaluador internacional de docència des de 2015. Durant tres dècades, ha format part dels tribunals de projecte final de carrera a l’ETSAB i, des de 2012, com a president.

És professor investigador del Programa de Doctorat d’Urbanisme de la UPC, distingit amb la Menció d’Excel.lència (MEE 2011-0730). Ha dirigit set tesis doctorals cum laude, entre elles, Urban corners in the territory amb Premi extraordinari de doctorat. L’any 1996, va obtenir el Premi triennal de recerca Lluís Domènech i Muntaner i, l’any 1995, la medalla d’honor Europa Nostra. Autor d’una quinzena de llibres de recerca i de més d’un centenar d’articles científics, capítols de llibre i treballs presentats a congressos internacionals. Reviewer de diverses revistes indexades.

Ha estat director del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC.


Membre del Patronat des de: 04.06.2018

Vicerector d’Infraestructures i Arquitectura


En representació de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i el Serveis de la Construcció – FECOCAT

foto-patronat-sebastia-alegre-rosello

Neix a Barcelona l’any 1950.

Enginyer Industrial Superior UPC

Graduat en Business Administration per la Harvard Business School.

Llicenciat en Dret per la UAO

Professor de Topografia i Geometria Descriptiva a les escoles d’Enginyeria Superior de Terrassa i Barcelona, UPC.

Professor d’estadística a ESADE.

Ha treballat d’Auditor, Enginyer i Directiu.

Ha sigut President de la Patronal PIMEC del 1979 al 1983 i membre del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

Ha sigut Conseller Delegat del diari “El Correo Catalán”.

Ha sigut membre del “Consell Social” de la Universitat de Girona amb els Rectors Nadal i Batlle.

Ha sigut membre actiu de Convergència Democràtica de Catalunya i Regidor de l’Ajuntament de Barcelona amb l’equip d’en Ramon Trias i Fargas.

En l’actualitat és President de l’Associació de Fabricants de Formigó de Catalunya i Vicepresident del Gremi d’Àrids i del Gremi de Prefabricats.

És el Director General del Grup de Materials de la Construcció Beton Catalan SA – Formigons Girona SA – Suberolita SA.


Membre del Patronat des de: 03.04.2017

President

Membres designats pel Patronat

Albert Civit Fons

Albert Civit i Fons (Barcelona, 1965)

 • Arquitecte per l’ Escola d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya el 1989.
 • Master en Projectes de Gran Escala el 1993.
 • Titulat en el Programa de Desenvolupament Directiu del IESE Business School de la Universitat de Navarra a la promoció del 2010.
 • Membre de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya des del 2006 fins al 2014.
 • Actualment es director de l’Institut Català del Sòl, nomenat el juny del 2018.
 • Entre 1989 i 1993 treballa com arquitecte en diferents obres dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992.
 • Continua la seva formació en diferents estudis d’arquitectes com ara: Eduard Bru, Arata Isozaki, Enric Miralles, etc.
 • Compagina la col·laboració en despatxos professionals amb l’activitat en despatx propi amb la marca ADD, S.L. des de 1989 fins al 2006.
 • El 1998 entra a la Generalitat de Catalunya formant part del equip tècnic del Institut Català del Sòl.
 • Del 2001 al 2006 és Director de Planejament i del 2006 fins al 2011 és Director Tècnic de Sòl.
 • De Juliol de 2012 fins al maig de 2014 ocupà el càrrec de Gerent d’Urbanisme a l’Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Del maig de 2014 fins el maig del 2015 ocupa el càrrec de Gerent de l’Àrea d’Hàbitat Urbà.
 • El juny del 2015 es reincorpora a l’Institut Català del Sòl inicialment com a Director de Serveis i uns mesos mes tard com a Gerent.


Membre del Patronat des de: 26.11.2018

Director de l’Institut Català del Sòl – INCASÒL

Jordi Campillo Gàmez

Jordi Campillo i Gàmez (Barcelona, 23 d’octubre de 1962)
Gerent d’Ecologia Urbana

Formació acadèmica
Barcelona, 1962. Llicenciat en Pedagogia i Ciències de l’Educació. Màster en Gestió Pública per ESADE i Màster en Direcció d’Administració Local per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Trajectòria professional
Funcionari de carrera de l’Ajuntament de Barcelona, va entrar a formar part de l’equip de l’Ajuntament l’any 1998. Del 2007 al 2012, Gerent de Medi Ambient. Amb anterioritat havia estat el gerent l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. Del 2012 al 2015, Director de Supervisió Estratègica de la Gerència Municipal.
Actualment ocupa el càrrec de gerent Ecologia Urbana. (14 juny 2015)


Membre del Patronat des de: 21.11.2017

Conseller Delegat de Barcelona d’Infraestructures Municipal SA – BIMSA

Associació Catalana de Municipis i Comarques – ACM
Representant: Lluís Soler Panisello, President

foto-patronat-lluis-xavier-comeron-graupera

Lluís Comerón Graupera (Mataró, 1960)

President del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya – CSCAE a partir del 2018

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

Exerceix des de l’any 1989, havent realitzat edificis d’equipaments culturals, educatius, sanitat, penitenciaris i habitatges diversos per a l’administració publica i privada.

Ha combinat l’activitat professional amb la docència a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).


Membre del Patronat des de: 19.11.2013

Patró a títol individual

Secretari no patró
Senyor Francisco Diéguez Lorenzo
Director General de l’ITeC