L’ITeC al món

Un món de productes

Fins i tot un mercat tant local com el de la construcció s’està tornant global per la banda dels productes que hi intervenen. L’any 2001 l’ITeC va estimar que del total de la despesa del sector en materials de construcció, un 6% corresponia a materials produïts fora d’Espanya. Repetint l’estimació déu anys més tard, la quota de materials importats arribava al 12% en 2011.  Les xifres poden semblar modestes, però no ho són tant si tenim en compte que gairebé un terç del pressupost mitjà de construcció es dedica al gros de l’obra (formigó, terra cuita, àrids, prefabricats) que cal executar majoritàriament amb productes locals.

Per tant, qualsevol que aspiri a prestar serveis a la indústria dels productes de construcció ha de prendre consciència que es tracta d’un mercat cada vegada amb menys fronteres. L’ITeC ho té perfectament assumit, i fa temps que treballa en els dos sentits possibles del flux de productes.

  • Com pot ajudar l’ITeC a l’empresa estrangera interessada en el nostre mercat?

Sovint ens trobem amb productes desenvolupats en altres països que experimenten dificultats per penetrar al nostre mercat. Les causes poden ser diverses:

Pot ser un problema de caire legal o normatiu. L’ITeC pot fer una anàlisi de requeriments regulatoris que llisti exhaustivament les barreres normatives a les quals s’enfronta un producte concret. Basant-nos en aquest diagnòstic, podem oferir al fabricant una solució a mida de la seva situació concreta: adaptar la certificació o la feina experimental d’origen a la normativa europea o estatal, conduir el producte per la via de la certificació obligatòria (marcatge CE, Declaracions de Prestacions), la certificació voluntària (ATE, DAU, Apto), o per la de la verificació de la constància de les prestacions.

També pot tractar-se d’un problema d’estratègia de mercat. L’Institut pot portar a terme estudis de mercat per tal de mesurar la situació concreta de la demanda i de l’oferta per a un producte o una família de productes concrets, per tal d’avaluar si es troba davant d’un mercat amb molta o poca competència, o per conèixer a fons quins són els prescriptors i en què es basen per a escollir un producte o un altre.

En els casos de productes no completament desenvolupats, l’ITeC pot participar en les fases finals del desenvolupament per tal d’afinar-lo per a un millor encaix en el mercat, mitjançant els nostres serveis de suport a la innovació.

Finalment, també podem oferir els serveis de l’Institut per tal de fer difusió dels productes, a través de la seva incorporació en els bancs de dades i les llibreries BIM, com a via directa d’accés als prescriptors.

  • Com pot ajudar l’ITeC a l’empresa domèstica interessada en els mercats exteriors?

Les barreres per a l’exportació també acostumen a ser de tipus legal i normatiu. En principi, la circulació de productes per la resta de països de la Unió Europea hauria de ser més directa, però de tota manera és recomanable anticipar-se als problemes potencials a través d’un assessorament amb l’EOTA. L’ITeC en forma part i participa activament en el Consell Tècnic, l’Assemblea General, els Grups de Treball horitzontals i els Grups Ad Hoc, i informa de les novetats que afecten al mercat de productes amb els Reports of ITeC EOTA Office.

El procés de certificació Avaluació Tècnica Europea-ATE i marcatge CE també ajuda a les empreses a introduir-se a nous mercats.

A escala extraeuropea, l’Institut treballa en cooperació amb la xarxa internacional d’Applus la qual cosa facilita les feines experimentals d’assaig en 12 països.

L’ITeC també està en contacte amb la situació de mercat de la resta d’Europa a través de la seva participació a la xarxa Euroconstruct com a representant d’Espanya. Els informes Euroconstruct són un instrument eficaç per a conèixer els nivells d’activitat constructora (edificació, rehabilitació i enginyeria civil) d’un total de 19 països, amb previsions pormenoritzades que indiquen cap a on evoluciona el mercat.

Un món de projectes

La metodologia de l’ITeC per a la gestió dels projectes d’edificació i enginyeria civil acumula gairebé 30 anys d’experiència pràctica i s’ha sotmès a proves tant exigents com la gestió de les obres necessàries pels Jocs Olímpics de Barcelona’92. Tot aquest “know-how” no ha passat desapercebut i diferents gestors públics d’altres països han demostrat interès per les avantatges de licitar projectes, avaluar les ofertes i adjudicar-los mitjançant la metodologia TCQ, per després continuar fent seguiment de l’execució de l’obra amb la mateixa sistemàtica.

L’ITeC ha adaptat el programari TCQ i les bases de dades que l’alimenten per a la licitació pública de Colòmbia (Instituto Nacional de Vías – INVIAS) i de l’Equador (Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP). Els mètodes de l’ITeC també s’estan aplicant als nous projectes d’expansió de la xarxa de transport de la ciutat de Cali, Colòmbia.

L’Institut aposta perquè el futur dels sistemes de gestió de projectes incorpori les metodologies col·laboratives com el BIM, el Lean Construction o la Gestió Integrada de Projectes (IPD en nomenclatura anglesa), per la qual cosa està en contacte amb els experts i els instituts que ho promouen. Per tal de fer difusió dels casos d’èxit, l’ITeC ha estat l’organitzador de la Conferència LIPS 2015 (sobre experiències pilot de Lean en promoció pública) i del Lean Barcelona 2016 (sobre el sistema de control Last Planner®).

Un món de recerca

L’ITeC també té experiència en projectes competitius convocats per la Unió Europea, que han permès treballar amb empreses i centres de recerca d’altres països. Al llarg del temps, la llista de projectes amb participació de l’Institut ha estat força variada: