Consell Assessor

El Consell Assessor es un òrgan  d’assessorament del Patronat, de caràcter  no vinculant. Està integrat per persones designades pel Patronat que es consideren d’interès per a les finalitats i objectius de l’ITeC.

Els membres actuals són:

Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB
Sr. Albert Gassull Bustamante, Coordinador de Serveis de Projectes i Obres

Associació de Consultors d’Estructures – ACE
Sr. Enric Heredia Campmany, President

Associació de Consultors d’Instal·lacions – ACI
Sr. Xavier Martínez Tomeo, President

Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independent de Catalunya – ASINCA
Sr. Josep Túnica Buira, President

Barcelona Infraestructures Municipals SA – BIMSA
Sr. Àngel Sánchez Rubio, Director General

Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció
Sr. Jordi París Romia, President

Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción – CEPCO
Sr. Luis Rodulfo Zabala, Director General

Delegació del Govern de l’Estat
Sr. Estanislau Vidal-Folch de Balanzó, Director de l’Àrea de Foment

Diputació de Barcelona
Sr. Josep Castellà Cabeza, Subdirector d’Edificació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies

Diputació de Girona
Sr. Martí Sels Pagès, Cap del Servei d’Enginyeria de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció Social

Diputació de Lleida
Sr. Josep Ibarz Gilart, Diputat de Construcció

El Consorci de La Zona Franca
Sr. Xavier Arbués Sánchez; Adjunt a Direcció. Departament d’Urbanisme

Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Ferran Falcó Isern, Secretari General del Departament de Territori i Sostenibilitat

Institut Cartogràfic  i Geològic de Catalunya – ICGC
Sr. Jaume Massó Cartagena, Director General

Port de Barcelona
Sr. José Alberto Carbonell, Director General de l’Autoritat Portuària de Barcelona