Consell Assessor

ITeC/ITeC/Consell Assessor

Consell Assessor

El Consell Assessor es un òrgan  d’assessorament del Patronat, de caràcter  no vinculant. Està integrat per persones designades pel Patronat que es consideren d’interès per a les finalitats i objectius de l’ITeC.

Els membres actuals són:

Ajuntament de Barcelona
Sr. Jordi Campillo Gàmez, Gerent d’Ecologia Urbana

Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB
Sr. Xavier Segura Grau, Director de Serveis de l’Espai Públic

Associació de Consultors d’Estructures – ACE
Sr. David García Carrera, President

Associació de Consultors d’Instal·lacions – ACI
Sr. Xavier Martínez Tomeo, President

Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independent de Catalunya – ASINCA
Sr. Josep Túnica Buira, President

Barcelona Infraestructures Municipals SA – BIMSA
Sr. Àngel Sánchez Rubio, Director General

Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció
Sr. Jordi París Romia, President

Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción – CEPCO
Sr. Luis Rodulfo Zabala, Director General

Delegació del Govern de l’Estat
Sr. Luis Miguel de la Fuente Mochales, Director de l’Àrea de Foment

Diputació de Barcelona
Sr. Jordi Roca Ventura, Coordinador de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies

Diputació de Girona
Sr. Martí Sels Pagès, Cap del Servei d’Enginyeria de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció Social

Diputació de Lleida
– – –

El Consorci de La Zona Franca
Sr. Xavier Arbués Sánchez; Adjunt a Direcció. Departament d’Urbanisme

Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Ferran Falcó Isern, Secretari General del Departament de Territori i Sostenibilitat

Institut Cartogràfic  i Geològic de Catalunya – ICGC
Sr. Jaume Massó Cartagena, Director General

Port de Barcelona
Sr. José Alberto Carbonell, Director General de l’Autoritat Portuària de Barcelona