Comissió Construïm el Futur

El Consell Assessor del Patronat de l’ITeC va crear a principis del 2015 la Comissió Construïm el Futur per debatre sobre el futur del sector de la construcció i analitzar l’ús de les tecnologies BIM, Lean i l’IPD (Integrated Project Delivery) entre d’altres temes.

La comissió neix a proposta del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, com a resultat del primer European BIM Summit celebrat al febrer d’aquell any. Les conclusions del congrés es van recollir en el primer manifest a favor del BIM a l’estat espanyol, on es posava de manifest la necessitat de la modernització del sector de la Construcció.

En aquest manifest, el govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona es proposaven un repte:

“Crear un Grup de Treball BIM que ajudi a implementar la cultura, valors, mètodes de treball, tecnologies digitals  i electròniques per capacitar la indústria, l’administració publica, els centres de recerca, els col∙lectius professionals  i el món acadèmic”.

Des de llavors la Comissió Construïm el Futur ha orientat les seves activitats en aquesta direcció.

El treball col·laboratiu de la Comissió, des de l’any 2015 al 2017, ha quedat recollit en el document Introducció de processos col·laboratius a la Construcció. 88 passes cap el BIM orientat a la definició d’un camí de transició que permeti al sector de la Construcció evolucionar la forma en la qual ha vingut operant fins ara, per a anar cap a nous processos assolint majors graus de qualitat i eficiència.

Accés al document:

logo-pasos-bim-cat

Formen part d’aquesta comissió les següents institucions i membres a títol personal:

Institucions

 • Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
 • Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB
 • Associació Catalana de Municipis i Comarques – ACM
 • Associació de Consultors d’Estructures – ACE
 • Associació de Consultors d’Instal·lacions – ACI
 • Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independent de Catalunya – ASINCA
 • Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya – APCE
 • Barcelona Infraestructures Municipals SA – BIMSA
 • Building Smart Spanish Chapter
 • Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció
 • Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
 • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
 • Col·legi d’Economistes de Catalunya
 • Col·legi d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica de Catalunya
 • Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
 • Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
 • Col·legi d’Enginyers de Forests
 • Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
 • Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
 • Confederació Espanyola d’Associacions de Fabricants de Productes de la Construcció – CEPCO
 • Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya
 • Delegació del Govern de l’Estat – Àrea de Foment
 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Diputació de Lleida
 • Diputació de Tarragona
 • El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
 • Eurecat – Centre Tecnològic
 • Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció – FECOCAT
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya – FGC
 • Fira Barcelona. Barcelona Building Construmat
 • Forestal Catalana SA
 • Fundació Laboral de la Construcció. Catalunya
 • Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Coneixement
 • Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Generalitat de Catalunya – Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
 • Gremi d’Àrids de Catalunya
 • Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
 • Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – ICGC
 • Institut Català d’Energia – ICAEN
 • Institut Català del Sòl – INCASÒL
 • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC
 • Port de Barcelona
 • Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona
 • Universitat Politècnica de Catalunya – UPC

Membres a títol personal

 • Senyor Josep Benedito Rovira
 • Senyor Eloi Coloma Picó
 • Senyor Lluís Xavier Comerón Graupera
 • Senyor Ignasi Pérez Arnal
 • Senyor Víctor Roig Segura

La comissió té previst mantenir quatre reunions anuals que estan plantejades per debatre sobre totes les qüestions que permetin millorar la competitivitat i eficiència d’un sector en procés de transformació.

Grups de Treball

La Comissió Construïm el futur (CCF) treballa a 3 nivells:

Assemblea plenària
En formen part totes les entitats que constitueixen la Comissió

Grups de Treball
Són grups formats per alguns membres de l’Assemblea que tracten de forma específica aspectes determinats de l’objectiu o tema de treball en curs.

Taules
Són grups de persones especialistes que desenvolupen treballs específics necessaris per aportar informació al Grup de Treball del qual ha sorgit.

Grup de Treball 1 (GT1) Normativa

Objectiu: Definir una proposta de canvi normatiu / legislatiu (si fos necessari) que permeti la incorporació de les noves metodologies de treball col·laboratiu en el procés de la contractació pública de manera que li puguem treure el màxim profit a aquestes noves maneres de treballar.

Grup de Treball 2 (GT2) Processos

Objectius: han de ser aquells que permetin identificar les maneres més viables per aconseguir una millor productivitat i aquesta passa per la transparència de cada pas i el conjunt d’intervencions de tots els agents que participen en la concepció, el disseny, l’execució i el manteniment i explotació dels actius immobiliaris i les infraestructures creades de vell nou o renovades en les seves funcions.

Grup de Treball 3 (GT3) Tecnologia

Objectius: Fixar els fluxos de treball, la terminologia i la semàntica de les noves metodologies de treball col·laboratives. Descriure el paper que s’espera de cada una de les eines tecnològiques que són necessàries per al treball integrat. Millorar la interoperabilitat entre eines informàtiques documentant-ne les prestacions i els mètodes més adequats per a transferir informació entre elles. Documentar noves aplicacions de les Tecnologies de la Informació al sector de la construcció.