L’ITeC per dins

Les persones*

L’ITeC està format per un equip de 74 persones de personal laboral i també compta amb estudiants en pràctiques i col·laboradors. El 42,7 % del personal laboral són dones i el 57,3 % són homes.

ITeC 2018

Personal ITeC

Titulacions del personal de l’ITeC*

Hem de tenir en compte que hi ha 5 treballadors que tenen 2 titulacions.

titulacions ITeC

* a 02.01.2018.

Organigrama

Organigrama ITeC 2019