Publicats 29 nous Documents d’Avaluació Europeus

ITeC/EOTA/Publicats 29 nous Documents d’Avaluació Europeus

Publicats 29 nous Documents d’Avaluació Europeus

27/04/2017|EOTA|

L’Informe núm. 11 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la publicació de 29 nous Documents d’Avaluació Europeus (DAE) al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), des de gener d’aquest any. L’informe recull les referències i títols d’aquests nous DAE i també l’aprovació d’una proposta per a la modificació de l’Annex II del Reglament de productes de construcció, pel Consell Tècnic de l’EOTA.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació –en forma de notícies comentades– i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen per aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcat CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

accés a l’informe