A l’informe núm. 21 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca l’inici d’un nou estudi per a la revisió del Reglament (UE) 305/2011. La Comissió Europea ja ha realitzat diversos estudis sobre el Reglament mitjançant enquestes, entrevistes i plataformes tècniques. Recentment ha posat en marxa un nou estudi, sobre la base dels anteriors, per donar suport a qualsevol decisió que s’hagi de prendre sobre opcions futures en relació amb el Reglament.

Així mateix, tracta la publicació de dos Reglaments Delegats de la Comissió. El primer amplia les classes de prestació de la resistència a les càrregues de vent de persianes exteriors i tendals, i el segon inclou classes de prestació de la permeabilitat a l’aire de lluernes de materials plàstics i vidre i trapes de coberta. Tots dos Reglaments inclouen aquestes noves classes de prestació per atendre millor les necessitats actuals del mercat.

Finalment, també destaca el document de la Comissió sobre variants d’EADs, titulat “EAD variants”. Aquest document de la Comissió ha estat elaborat per facilitar l’ampliació dels Documents d’Avaluació Europeus-EAD citats en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Això afecta qualsevol EAD citat en el DOUE, però especialment aquells amb un número considerable d’ETA emesos.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació -en forma de notícies comentades- i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcatge CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’Informe complet