A l’Informe núm. 24 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la publicació de la Decisió d’Execució (UE) 2020/962 de la Comissió sobre Documents d’Avaluació Europeus (EAD), en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Aquesta decisió inclou dinou EAD, dels quals disset s’han desenvolupat sobre la base de sol·licituds d’ETA de fabricants, i dos corresponen a la conversió de dos Guies DITE (ETAG) que són: ETAG 011, sobre bigues i pilars compostos amb base de fusta, i ETAG 015, sobre plaques per clavar tridimensionals.

En l’Informe núm. 24 es poden consultar les referencies – codi i títol- dels dinou EAD publicats, i en la web de l’EOTA els textos d’aquests EAD (en anglès).

Així mateix, destaca especialment la carta de suport a la via de l’ETA que han dirigit al Comissari per al Mercat Interior, Sr. Thierry Breton, onze associacions i organismes espanyols. Aquesta carta està relacionada amb la revisió del Reglament de Productes de Construcció, el procés de la qual s’ha iniciat oficialment amb una enquesta per a l’avaluació d’impacte inicial, circulada recentment per la Comissió.

La via de l’ETA permet que els productes innovadors i els productes sense una norma harmonitzada tinguin accés al mercat europeu. Perquè aquest mercat sigui ampli, complet i accessible a qualsevol producte i empresa, és fonamental que aquesta via es mantingui en la revisió del Reglament.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació – en forma de notícies comentades – i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcatge CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’Informe complet