­
  • news-eota

El Grup de Treball Technical Management de l’EOTA es reuneix a l’ITeC

El 6 i 7 de març va tenir lloc la reunió del Grup de Treball Technical Management – PT1 de l’EOTA a l’ITeC. L’assumpte més important va ser la discussió sobre la possible modificació de l’Annex II del Reglament de productes de Construcció. Aquest annex recull el procediment per a l’adopció del Document d’Avaluació Europeu-DAE. […]

15/03/2017|Certificació, EOTA|
  • news-Imatge kit escales cat

Kits en els productes de construcció

A diferència de la Directiva, el Reglament (UE) 305/2011 introdueix el concepte kit en el seu articulat. Segons el Reglament: “Kit és el producte de construcció introduït al mercat per un únic fabricador com un conjunt d’almenys dos components separats que necessiten acoblar-se per ser incorporats en les obres de construcció”. […]

18/01/2017|EOTA|
  • news-eota-reports

S’ha publicat el DAE de fixacions mecàniques per a ús en formigó

  • Informe núm. 10 de l’Oficina EOTA de l’ITeC

Des de l’aparició de l’Informe núm. 1, el 31 de maig de 2014, ja s’han redactat 10 informes de l’Oficina EOTA de l’ITeC sobre productes de construcció sense norma harmonitzada i altres novetats europees. […]

20/12/2016|EOTA|
  • news-eota

Tercera Conferència del Grup Assessor de l’EOTA d’Agents del Sector

El 10 de novembre va tenir lloc a Brussel·les aquesta conferència organitzada per l’EOTA, Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica, que té com a finalitat l’intercanvi d’informació i debat entre els membres de l’EOTA i els agents del sector. En aquesta ocasió, la Conferència va tractar de:

EOTA: un soci competent per a la indústria de la construcció
ATE: un camí fiable pel marcat CE

S’ha constatat que l’ATE, Avaluació Tècnica Europea, és un instrument cada vegada més utilitzat […]

15/11/2016|Certificació, EOTA|
  • news-eota-reports

Novè informe de l’Oficina EOTA de l’ITeC

Ja es pot consultar el darrer dels informes trimestrals de l’Oficina EOTA de l’ITeC, sobre productes de construcció sense norma harmonitzada. Reglament, Comissió Europea, Documents d’Avaluació Europeus, l’ITeC i l’Avaluació Tècnica Europea són algunes de les seccions d’aquest informe núm. 9. […]

04/11/2016|EOTA|
  • news-coimbra

Gairebé 4.000 sol·licituds d’Avaluacions Tècniques Europees-ATE a Europa

Els dies 12 i 13 d’octubre va tenir lloc a Coïmbra (Portugal) la reunió núm. 13 del Consell Tècnic de l’EOTA. Segons la Secretaria de l’EOTA, amb data 8 de setembre s’havien rebut un total de 3.920 sol·licituds d’ATE des de l’1 de juliol de 2013. D’aquestes sol·licituds, els membres de l’organització han emès un total de 2.174 ATEs. […]

13/10/2016|Certificació, EOTA|
  • news-reunio

Reunió del Grup de Treball EOTA per a façanes ventilades a l’ITeC

El 22 de setembre va tenir lloc a la seu de l’ITeC la primera reunió del Grup de Treball europeu per a la conversió de la Guia DITE 034 en un Document d’Avaluació Europeu-DAE.

A la reunió hi van participar experts d’instituts d’Alemanya, Àustria, Espanya, Regne Unit, República Txeca i Portugal, així com de l’Associació Europea de l’Alumini i del European Union of Developers and House Builders (UEPC). També hi va participar el consultor de la Comissió Europea pels assumptes de […]

26/09/2016|Certificació, EOTA|

Informe de la Comissió sobre la implementació del Reglament de productes de construcció

La Comissió Europea ha publicat, amb data 7 de juliol, l’Informe sobre l’estat de la implementació del Reglament de Productes de Construcció (RPC). El seu objectiu és identificar aquelles àrees amb necessitat de millora, per realitzar aquelles accions que permetin millorar el funcionament del RPC.

L’Informe no inclou propostes de canvis en el text del RPC, però recull aquells temes que precisen ser millorats, com per exemple el marcatge CE, les marques nacionals, els processos simplificats […]

20/07/2016|EOTA|

Primera conversió d’una Guia DITE en un Document d’Avaluació Europeu-DAE

Amb data 13/05/2016, es publica al Diari Oficial de la Unió Europea el DAE 340006-00-0506 de kits d’escales prefabricades. Aquest DAE substitueix la Guia DITE 008. A partir de la data de publicació, ha d’utilitzar-se el DAE en lloc de la Guia DITE per a l’elaboració i emissió d’Avaluacions Tècniques Europees-ATE.

El DAE 340006-00-0506 cobreix kits d’escales prefabricades per a ús interior. Un kit és un producte de construcció compost per diversos components que es comercialitzen amb un […]

14/06/2016|EOTA|
  • news-eota-reports

Vuitè informe de l’Oficina EOTA de l’ITeC

Ja es pot consultar el darrer dels informes trimestrals de l’Oficina EOTA de l’ITeC, sobre productes de construcció sense norma harmonitzada. Reglament, Comissió Europea, Documents d’Avaluació Europeus, l’ITeC i l’Avaluació Tècnica Europea… són algunes de les seccions d’aquest informe núm. 8. […]

06/06/2016|EOTA|