­
  • news-eota

Destinació Europa. Introduint productes sense norma harmonitzada al mercat, propera jornada de EOTA

El mercat de la construcció a Europa té un volum d’aproximadament 13 trilions d’euros, una gran oportunitat per als fabricants de productes de construcció. Tot i així, moltes petites i mitjanes empreses (PIME) amb productes innovadors o sense norma harmonitzada descarten aquesta opció per les barreres tècniques i administratives que temen trobar quan entrin al mercat europeu.

No obstant això, a l’actualitat és bastant senzill obtenir un “passaport” europeu per a productes de construcció sense norma harmonitzada. Les Avaluacions Tècniques Europees […]

05/09/2017|Certificació, EOTA, Jornades|

La revisió del Reglament de Productes de Construcció es mou

L’Informe núm. 12 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la darrera reunió de la plataforma tècnica i la consulta on-line iniciada per la Comissió Europea, ambdues sobre la revisió del Reglament de Productes de Construcció. També recull les darreres discussions sobre el projecte de classificació europea d’emissions de components orgànics volàtils (COV). […]

06/07/2017|EOTA|

Avanç en els documents d’avaluació europeus

S’han superat els 100 Documents d’Avaluació Europeus-DAE publicats al Diari Oficial de la Unió Europea a la darrera Comunicació de la Comissió (2017/C 118/04).

A la llista publicada hi ha DAE de 24 àrees de productes, tant per a obres d’edificació com d’enginyeria civil. Es poden trobar des de productes innovadors fins a productes d’ús comú que no disposen d’una norma harmonitzada per al marcatge CE.

Els DAE són un instrument del Reglament (UE) Núm. 305/2011 pensat per a qualsevol empresa, ja […]

29/05/2017|EOTA|
  • news-eota-reports

Publicats 29 nous Documents d’Avaluació Europeus

L’Informe núm. 11 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la publicació de 29 nous Documents d’Avaluació Europeus (DAE) al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), des de gener d’aquest any. L’informe recull les referències i títols d’aquests nous DAE i també l’aprovació d’una proposta per a la modificació de l’Annex II del Reglament de productes de construcció, pel Consell Tècnic de l’EOTA. […]

27/04/2017|EOTA|
  • news-eota

El Grup de Treball Technical Management de l’EOTA es reuneix a l’ITeC

El 6 i 7 de març va tenir lloc la reunió del Grup de Treball Technical Management – PT1 de l’EOTA a l’ITeC. L’assumpte més important va ser la discussió sobre la possible modificació de l’Annex II del Reglament de productes de Construcció. Aquest annex recull el procediment per a l’adopció del Document d’Avaluació Europeu-DAE. […]

15/03/2017|Certificació, EOTA|
  • news-Imatge kit escales cat

Kits en els productes de construcció

A diferència de la Directiva, el Reglament (UE) 305/2011 introdueix el concepte kit en el seu articulat. Segons el Reglament: “Kit és el producte de construcció introduït al mercat per un únic fabricador com un conjunt d’almenys dos components separats que necessiten acoblar-se per ser incorporats en les obres de construcció”. […]

18/01/2017|EOTA|
  • news-eota-reports

S’ha publicat el DAE de fixacions mecàniques per a ús en formigó

  • Informe núm. 10 de l’Oficina EOTA de l’ITeC

Des de l’aparició de l’Informe núm. 1, el 31 de maig de 2014, ja s’han redactat 10 informes de l’Oficina EOTA de l’ITeC sobre productes de construcció sense norma harmonitzada i altres novetats europees. […]

20/12/2016|EOTA|
  • news-eota

Tercera Conferència del Grup Assessor de l’EOTA d’Agents del Sector

El 10 de novembre va tenir lloc a Brussel·les aquesta conferència organitzada per l’EOTA, Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica, que té com a finalitat l’intercanvi d’informació i debat entre els membres de l’EOTA i els agents del sector. En aquesta ocasió, la Conferència va tractar de:

EOTA: un soci competent per a la indústria de la construcció
ATE: un camí fiable pel marcat CE

S’ha constatat que l’ATE, Avaluació Tècnica Europea, és un instrument cada vegada més utilitzat […]

15/11/2016|Certificació, EOTA|
  • news-eota-reports

Novè informe de l’Oficina EOTA de l’ITeC

Ja es pot consultar el darrer dels informes trimestrals de l’Oficina EOTA de l’ITeC, sobre productes de construcció sense norma harmonitzada. Reglament, Comissió Europea, Documents d’Avaluació Europeus, l’ITeC i l’Avaluació Tècnica Europea són algunes de les seccions d’aquest informe núm. 9. […]

04/11/2016|EOTA|
  • news-coimbra

Gairebé 4.000 sol·licituds d’Avaluacions Tècniques Europees-ATE a Europa

Els dies 12 i 13 d’octubre va tenir lloc a Coïmbra (Portugal) la reunió núm. 13 del Consell Tècnic de l’EOTA. Segons la Secretaria de l’EOTA, amb data 8 de setembre s’havien rebut un total de 3.920 sol·licituds d’ATE des de l’1 de juliol de 2013. D’aquestes sol·licituds, els membres de l’organització han emès un total de 2.174 ATEs. […]

13/10/2016|Certificació, EOTA|