Actualment existeix una activitat important a nivell dels Documents d’Avaluació Europeus-EAD, especialment de kits per a façanes ventilades i sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior-SATE.

S’han publicat deu EAD en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE, dels quals l’EAD 0900062-00-0404 és la conversió a EAD de la Guia DITE (ETAG) 034 sobre kits per a façanes ventilades. Els treballs de conversió de les ETAG 004 i 017, de kits per a SATE amb revestiment continu i amb peces prefabricades, respectivament, estan molt avançats. I hi ha més de quinze EAD en elaboració, dels quals un està pendent de publicació.

Els EAD disponibles han permès l’elaboració d’un nombre significatiu d’Avaluacions Tècniques Europees-ETA. L’ITeC ha desenvolupat i emès ETAs d’una bona part d’aquests EAD i especialment de les tres ETAG objecte de conversió.

Actualment existeix una àmplia gamma de productes per a façana ventilada i SATE amb marcatge CE, en continu creixement, a disposició dels tècnics, instal·ladors i constructors.

L’Oficina EOTA i el Departament de Qualitat de Productes de l’ITeC han elaborat l’articleFaçanes ventilades i sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior-SATE en els documents d’avaluació europeus”, que dona una visió global dels EAD d’aquests productes.

Per a cada EAD es descriuen els productes coberts i els sistemes constructius en els quals s’apliquen, així com l’ús previst per a aquests productes i observacions d’interès.

 

Vegeu article