A l’informe núm. 20 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la publicació de la segona Decisió d’Execució sobre Documents d’Avaluació Europeus (EAD), al Diari Oficial de la Unió Europea. Aquesta Decisió inclou sis EAD, dels quals tres corresponen a la conversió de tres Guies DITE. Aquests EAD substitueixen a les Guies DITE relacionades.

Les Guies DITE convertides son: Guia DITE 003, sobre kits per a particions interiors no portants; la Guia DITE 006, sobre sistemes d’impermeabilització amb làmines flexibles fixades mecànicament; i la Guia DITE 010, sobre kits per a cobertes translúcides autoportants de plàstic.

A partir de la data de publicació, les noves Avaluacions Tècniques Europees-ETA d’aquests productes s’emetran d’acord amb els EAD corresponents, per fer possible el seu marcatge CE.

Els tres EAD restants s’han desenvolupat en base a sol·licituds de fabricants. Es poden consultar en l’Informe núm. 20, juntament amb els EAD publicats a la primera Decisió d’Execució.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació -en forma de notícies comentades- i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcatge CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’informe