A l’Informe núm. 25 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la publicació de la Decisió d’Execució (UE) 2020/1574 de la Comissió sobre Documents d’Avaluació Europeus (EAD), en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Aquesta decisió inclou vint-i-cinc EAD, dels quals vuit s’han desenvolupat sobre la base de sol·licitud d’ETA de fabricants, i disset corresponen a la conversió de deu Guies DITE (ETAG) que són: ETAG 001, ETAG 004, ETAG 005, ETAG 007, ETAG 017, ETAG 019, ETAG 022, ETAG 028, ETAG 030 i ETAG 032.

En l’Informe núm. 25 es poden consultar les referències – codi i títol – dels vint-i-cinc EAD publicats, i en la web de l’EOTA els textos d’aquests EAD (en anglès).

Així mateix, destaca especialment la consulta pública sobre la revisió del Reglament de Productes de Construcció, que ofereix a totes les parts interessades i usuaris la oportunitat de contribuir-hi. En aquesta revisió, l’EOTA envia una carta sobre la via de l’Avaluació Tècnica Europea principalment a fabricants i associacions, expressant la seva preocupació pels canvis radicals proposats per la Comissió Europea.

A més, també destaca la publicació del passat 21 de setembre de l’estudi de valor afegit dels EAD i els ETA desenvolupats pel CSIL.

Pel que fa a l’EOTA, es commemoren els 30 anys que aquesta porta al servei de la construcció. Per fer-ho, el Secretari General d’EOTA des del 1992 al 2012, Mr. Paul Caluwaerts, publica un article a la seva web on reflexiona sobre el camí recorregut i sobre els reptes futurs. Finalment, s’informa del relleu al front de l’Oficina EOTA de l’ITeC del Santiago del Pozo, dedicat a l’Oficina EOTA durant 23 anys, per la María Bento.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació – en forma de notícies comentades – i els documents més rellevants que es produeixin a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcatge CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’informe complet