A l’Informe núm. 23 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca l’Article 19 del Reglament de Productes de Construcció com a porta d’accés al mercat europeu per als productes que no poden acollir-se a una norma harmonitzada. És una via al marcatge CE utilitzada tant per grans corporacions com per pimes les quals tenen una presència important. Els prop de 8.200 ETA emesos l’avalen.

Així mateix, també destaca l’acord firmat per l’EOTA amb l’organització americana ICC-ES. Aquesta última produeix documents similars als EAD i als ETA per a productes que no tenen norma i, particularment, per a productes nous i innovadors.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació – en forma de notícies comentades – i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcatge CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’Informe complet