El passat 17 de juny va tenir lloc la reunió inicial del Grup de Treball – WG034 per a la modificació i millora del Document d’Avaluació Europeu – EAD 090062 – 00 – 0404 sobre kits per a revestiments de façana ventilada i no ventilada fixats mecànicament. Treball anomenat de 2nd step ETAG 034 i que torna a ser liderat per l’ITeC després de la seva primera etapa (anys 2016 a 2018), que aleshores va culminar amb la publicació de l’EAD 090062-00 – 0404 en el Diari Oficial de la Unió Europea (2018/C417/07).

Aquest Grup de Treball està actualment constituït per representants de 13 Organismes d’Avaluació Tècnica de l’EOTA – Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica, d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Itàlia, Polònia, Portugal, Regne Unit i República Txeca. A més, en aquest grup hi participen les associacions europees EU Aluminium i EURIMA, així com l’observador de la Comissió europea per als treballs de l’EOTA.

Van assistir a aquesta reunió, realitzada telemàticament per les circumstàncies actuals, un total de 19 persones representants d’aquests organismes. En aquesta primera trobada s’ha acordat l’abast de les modificacions a realitzar i el pla d’acció per a cadascuna d’elles. Aquest projecte té una durada estimada d’un any.

Més informació sobre els Documents d’Avaluació Europeus-DAE (EAD)

Més informació sobre les Avaluacions Tècniques Europees-ATE (ETA)