L’EOTA accelera els treballs de conversió de Guies DITE en EADs

ITeC/EOTA/L’EOTA accelera els treballs de conversió de Guies DITE en EADs

L’EOTA accelera els treballs de conversió de Guies DITE en EADs

30/10/2018|EOTA|
  • Raport 17

A l’informe núm. 17 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca l’avançament del termini per finalitzar les conversions de Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus-EAD. L’EOTA s’ha compromès amb  la Comissió a finalitzar el major nombre possible de conversions a finals d’aquest any.

Tanmateix, també destaca la publicació de 12 EAD en les dues darreres publicacions d’EADs en el Diari Oficial de la Unió Europea, dels quals vuit  són nous EAD, tres són modificacions d’EAD ja publicats i un correspon a la conversió de la Guia DITE 001-6. Aquest últim tracta de fixacions per a ús en formigó, per fixació múltiple en aplicacions no estructurals.

La nova llista d’EADs publicats inclou l’EAD 260009-00-0301 “Cendres de fons procedents de plantes incineradores municipals de residus sòlids urbans emprades com a addició tipus II per a la producció de formigó, morter i beurada”, elaborat per l’ITeC en el marc de l’EOTA.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació –en forma de notícies comentades– i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcat CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’informe complet