Important avenç en els treballs de conversió de Guies DITE a EAD

ITeC/EOTA/Important avenç en els treballs de conversió de Guies DITE a EAD

Important avenç en els treballs de conversió de Guies DITE a EAD

09/01/2019|EOTA|
  • Important avenç en els treballs de conversió de Guies DITE a EAD

A l’Informe núm. 18 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca l’avenç d’aquests treballs de conversió de Guies DITE a Documents d’Avaluació Europeus-EAD. A finals d’aquest any, prop del 90% de les conversions en curs han completat la fase d’adopció per l’EOTA i la meitat també han completat la fase de comentaris de la Comissió. Dues d’elles han estat recentment publicades al Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE.

Així mateix, també destaca la publicació de 22 EAD a l’última llista d’EAD publicada al DOUE, 16 dels quals són nous EAD, 4 són modificacions d’EAD ja publicats, i 2 són les conversions de les dues Guies DITE esmentades abans – Guies DITE 027 i 034.

La primera cobreix kits per a barreres de protecció contra la caiguda de roques (EAD 340059-00-0106) i la segona, kits per a façanes ventilades i no ventilades amb plaques fixades mecànicament (EAD 090062-00-0404).

L’ITeC ha liderat els treballs de conversió de l’EAD 090062-00-0404 i ha elaborat l’EAD 040138-01-1201, en el marc de l’EOTA:

  • EAD 090062-00-0404 Kits de revestiments exteriors de façana fixats mecànicament (conversió de la Guia DITE 034)
  • EAD 040138-01-1201 Productes d’aïllament tèrmic i/o acústic a granel de fibres vegetals per a reblert in situ (modificació)

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació –en forma de notícies comentades– i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcat CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’informe complet