Project Description

Construïm Circular

Construint cap a la Circularitat.

L’objectiu és reduir els residus en la fase de construcció d’un edifici o infraestructura i convertir-los en recursos segons les decisions preses durant el procés de redacció/execució d’un projecte de construcció.
Construïm Circular
Es pretén conèixer el % de circularitat que s’està perdent durant la construcció dels edificis públics i privats de Catalunya comparant el millor escenari de gestió definit per l’Agència de Residus de Catalunya i l’escenari seleccionat pel tècnic.

Es podrà crear un llistat que permeti identificar tots els residus o recursos produïts durant les fases de construcció dins de l’eina TCQiGMA i es podrà repercutir la quantitat de massa per cadascuna de les vies/subvies de gestió.

Coordinador del projecte: ITeC
Marc de finançament: Ajuts pel Foment de l’Economia Circular 2019 de l’Agència de Residus de Catalunya
Pressupost: 76.401,36 €
Període: De l’01/12/2019 al 31/05/2021
Recons BEDEC-reCICLAT