Project Description

eCOBim

Digitalització de les dades ambientals als objectes BIM

  • Necessitem més de 2 tones de matèries primeres per cada m2 d’habitatge que construïm
  • La quantitat d’energia associada a la fabricació dels materials que componen un habitatge pot ascendir, aproximadament, a un terç del consum energètic d’una família durant un període de 50 anys, els edificis representen el 40% del consum final d’energia de la Unió Europea
  • La producció de residus de construcció i demolició supera la tona anual per habitant.

Objectiu
Definir els criteris per digitalitzar les dades ambientals de productes de la construcció dins l’eCOB – estàndard de Creació d’Objectes BIM- desenvolupat per l’ITeC.
L’ITeC està generant un catàleg d’objectes BIM. Per estructurar la informació que contenen aquests objectes s’ha desenvolupat l’estàndard eCOB i falta definir com s’incorpora la informació ambiental.

Permetrà conèixer quin és l’impacte ambiental dels edificis que s’hagin modelitzat utilitzant programari BIM.
Es podran prendre decisions sobre els materials i gestionar l’ús dels edificis per disminuir els seus impactes i aconseguir edificis de consum pràcticament nul (nZEB).

Coordinador del projecte: ITeC
Marc de finançament: Subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona
Pressupost: 24.000,00 €
Període: Del 04/03/2019 al 20/12/2019
BEDEC-reCICLAT BIMbiblio