Project Description

BEDEC-RE

Base de dades del sector de la construcció que incorporen material reciclat

Cal impulsar l’ús dels materials reciclats en la construcció.

Les bases de dades de productes de la construcció, no tenen informació digitalitzada sobre el seu reciclatge.

Metabase


BEDEC-Re pretén incorporar informació del contingut de reciclatge en nous elements genèrics com pot ser en pneumàtics no usats (PNFU), acer reciclat, plàstic reciclat i vidre reciclat. Tot això per facilitar la selecció de solucions més sostenibles durant el procés de disseny / construcció.

Coordinador del projecte: ITeC
Marc de finançament: Ajuts pel Foment de l’Economia Circular 2017 de l’Agència de Residus de Catalunya
Pressupost: 45.374,37 €
Període: Del 19/12/2017 al 19/12/2019
Bloc-replastic Pocityf