Project Description

BIMDUSTRY 4.0

Estudi per a la implantació de la modelització virtual i la generació de nous models de negoci derivats en fabricants de productes per a l’equipament d’edificis

+Info Web;

El projecte Bimdustry 4.0 es va plantejar per detectar oportunitats de projectes intersectorials i generar nous avantatges competitius en la indústria del sector d’equipament d’edificis (àmbit de les AEIs participants) a partir de les metodologies digitals col·laboratives emergents. El projecte es basa en la realitat virtual i el treball col·laboratiu sobre models informàtics simulats que obren noves possibilitats als participants en les fases de disseny, construcció o manteniment dels edificis i permeten aportar més valor en les successives preses de decisions al llarg del cicle de vida de les construccions.

Els serveis de l’ITeC es van contractar per analitzar l’estandardització d’objectes BIM en diferents països i contrastar les referències existents amb les necessitats del teixit industrial de les empreses representades. A partir de l’anàlisi realitzada, els participants del projecte han pogut plantejar una base comuna d’estratègies de futur en l’adopció d’estàndards BIM.

Els treballs de l’ITeC també van consistir a estudiar la interoperabilitat entre els diferents estàndards i formats perquè els fabricants i agents interessats poguessin prendre decisions sobre la digitalització dels seus productes d’una forma ordenada.

En relació amb la generació de coneixement i difusió del projecte, l’ITeC va participar en una jornada a la seu d’ACCIÓ al 13.02.2019 (Barcelona) per explicar l’abast de l’estàndard ECoB de creació d’objectes BIM i dinamitzar un taller de recollida d’idees sobre com impulsar el BIM entre els membres dels clúster del projecte.

Construtex Bloc-replastic