Project Description

HOMESKIN

Material aïllant lleuger

+Info Web;

El projecte HomeSkin ha desenvolupat un nou material compost avançat basat en aerogel amb conductivitat tèrmica molt baixa – valor Lambda: 15 mW/(mK) – tres vegades més eficient que els materials d’aïllament i un 60% més prim que els aïllaments estàndard.

A més, té una excel·lent permeabilitat al vapor d’aigua sense emissions de COV (compostos orgànics volàtils).

Aquest nou material serà molt competitiu en el mercat Europeu de super-aillants, ja que es pot fabricar amb un procés de baix cost.

 

Coordinador del projecte: Enersense
Número de contracte: 636709
Marc de finançament: EeB-01-2014 – Materials for building envelope
Pressupost: 6.291.529 €
Període: De l’01/02/2015 a l’01/02/2018
Web: http://homeskin.net/
Més info a: CORDIS

 

Scaling Circular Business Recons