Project Description

BEDEC-reCICLAT

Assoliment del màxim contingut de material reciclat en les bases de dades del sector construcció.

L’objectiu és incorporar la informació relativa al contingut de matèria reciclada post-consum i pre-consum a tots els elements/productes del Banc BEDEC de l’ITeC.

Potenciar la tria de solucions més sostenibles i la utilització d’aquests indicadors durant el procés de redacció/execució d’un projecte de construcció i afavorir alhora la compra pública verda circular.

La utilització de materials reciclats a les obres de construcció afavorirà la disminució d’impacte ambiental de les construccions i impulsarà el sector de la construcció cap a l’economia circular.

Coordinador del projecte: ITeC
Marc de finançament: Ajuts pel Foment de l’Economia Circular 2019 de l’Agència de Residus de Catalunya
Pressupost: 69.010,52 €
Període: De l’01/12/2019 al 30/11/2021
Contruïm Circular eCOBim