Project Description

POCITYF

A POsitive Energy CITY Transformation Framework
+Info Web;

Reptes:

  • El 2015 un 75% de la població viu en àrees urbanes, suposen un 60-80% del consum global d’energia
  • El 2016 4,2M de persones van morir a causa d’alts nivells de pol·lució a l’aire deguts al sector del transport i la ineficiència energètica de l’estoc d’edificis (un 97% de l’estoc és ineficient energèticament)
  • En les properes dècades la generació d’electricitat variarà dràsticament d’una producció centralitzada per plantes de combustible fòssil cap a una generació descentralitzada, principalment per sistemes locals de llar i de districte que operen en el nivell de micro-xarxes. Es detecta una necessitat de flexibilització de la xarxa.

Projecte POCITYF
Es desenvoluparan, provaran i monitoritzaran 10 solucions a les ciutats Evora (PT) i Alkmaar (NL) que actuaran com a exemples i ajudaran a les ciutats seguidores (Granada, Bari, Celje, Ujpest, Ioannina i Hvidovre) a planificar i iniciar la replicació de les solucions desplegades, que treballaran pels següents objectius:

  • Augmentar l’estalvi energètic i produir/consumir energia renovable localment a nivell d’edifici i districte.
  • Maximitzar l’autoconsum, reduir l’estrès de la xarxa i augmentar el valor financer mitjançant serveis de flexibilitat a la xarxa.
  • Reduir l’impacte de l’e-mobilitat en el sistema energètic, augmentar e-vehicles que utilitzen fonts d’energia renovable, promoure la descarbonització del sector de la mobilitat i reduir els costos de mobilitat dels ciutadans.
  • Incentivar els ciutadans per co-crear valor mitjançant les solucions demostrades, crear un ecosistema d’innovació obert entre diferents conjunts d’experimentació i capacitar els consumidors per convertir-se en clients “prosumidors”, permetent-los obtenir ingressos sobre l’electricitat.

Participans:
Al projecte POCITYF hi participen un total de 46 socis de 13 països amb l’objectiu de tenir ciutats energèticament eficients (inclosos edificis protegits/culturals).

 
Coordinador del projecte: Labelec – EDPL
Número de contracte: 864400
Marc de finançament: LC-SC3-SCC-01-2019 IA – Smart Cities and Communities
Pressupost: 22.495.362,00 €
Període: 60 mesos (5 anys)
Més info a: Pocityf

Bedec-re Speedier