S’ha programat una nova edició del curs de Planificació Last Planner System – LPS (Últim Planificador) pels propers dijous del mes de febrer.

El curs està orientat a tots els agents del procés constructiu: promotors, constructors i equip tècnic facultatiu que vulguin conèixer els principis del Lean Construction i de la planificació col·laborativa. És una formació que combina classes teòriques amb exercicis pràctics i que compta amb la presencia d’experts que presenten les experiències de la implementació de LPS en un procés concret.

El Last Planner System és un sistema innovador de planificació i seguiment de projectes que permet reduir les diferències entre el que es planifica i el que es realitza.

El Lean Construction comporta un canvi en el procés de treball, és un sistema que aporta transparència i permet reduir les pèrdues de temps per ineficiències amb el compromís de tots els agents intervinents.

Lloc

Sala d’actes de l’ITeC

Dates

6, 13, 20 i 27 de febrer de 2020

Horari

de 16:00 a 20:00 h

Professors

Víctor Roig i ponents convidats

Diferents tarifes de matrícula. Formació bonificable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Inscripció

Programa