Proper curs octubre de 2018

Control d’obra i millora de producció, el sistema de l’últim planificador

Introducció: Què és el sistema de l’últim planificador?

El sistema de l’últim planificador (Last Planner System, LPS) és un sistema de producció en construcció que incorpora metodologia Lean a la construcció per aconseguir reduccions de temps del 30%, reduint el cost i augmentant qualitat i seguretat.

La producció en obra és, en general, poc predictible i molt complexa. El LPS aconsegueix simplificar-ho i augmentar la seva fiabilitat. De manera que, es treballa estructurada i col·laborativament la producció perquè les tasques segueixin un procés (es planifiquin, es preparin, s’alliberin per ser realitzades, es comprometin i es rendeixi comptes sobre el realitzat).

Aquesta manera d’entendre la producció (com un compromís públic sobre el qual es rendeix comptes), unida a la sistemàtica d’aprenentatge i millora contínua, està estenent-se per tot el món, ja que, aconsegueix millorar la productivitat i el benefici de les empreses que ho apliquen.

Perquè no m’he de perdre aquest curs?

Millorar la qualitat i la satisfacció del client alhora que es redueixen despeses és, a dia d’avui, l’objectiu de tot model productiu de disseny i execució, que a més ha d’adaptar-se sempre a les demandes del mercat. Aquest curs brinda, a través de la filosofia Lean i el sistema de l’últim planificador, les eines que permeten aconseguir-ho, prenent, com a premisses bàsiques, la planificació i control de la producció amb una sistemàtica de millora contínua.

A través de la participació en aquest curs, l’assistent adquirirà una visió completa i pràctica sobre la implantació del mètode, de la mà d’experimentats professors, consultors i professionals que coneixen i ja han implantat les eines i conceptes Lean.

Objectius

En acabar el curs l’alumne coneixerà i serà capaç d’aplicar els conceptes Lean i les seves principals eines per a control d’obra i producció. Això li permetrà:

  • Reduir la durada real de l’obra
  • Estabilitzar el flux de producció en les seves obres, augmentant la seguretat
  • Augmentar el control sobre el cronograma d’obra, assegurant el compliment de la data prevista

En concret, coneixerà tots els passos, rols, responsabilitats i el procés per a l’aplicació del sistema de l’últim planificador. Ja que, practicarà la implementació com si estigués en una obra.

Finalment, serà capaç de desenvolupar l’estratègia d’implementació del sistema de l’últim planificador per a la seva empresa i avaluar el funcionament del sistema en el seu projecte i organització.

A qui va dirigit?

A qualsevol promotor, arquitecte, enginyer, contractista que exerceixi o aspiri a exercir llocs de responsabilitat en un projecte de disseny i construcció, tant a nivell tècnic com gerencial, així com a tot interessat a conèixer el Lean Construction i el sistema de l’últim planificador.

Metodologia docent

El curs serà presencial en les instal·lacions del ITeC, combinarà les classes teòriques amb exercicis pràctics a l’aula. L’últim dia, per treballar els desafiaments de la implementació dividirem als assistents, entre projectistes i constructora/instal·ladora, per facilitar la implementació de cada empresa aigües avall.

Dates programades

COMPLET

Dijous 01/02/18
Dijous 08/02/18
Dijous 15/02/18
Dijous 22/02/18

Noves dates

Dijous 01/03/18
Dijous 08/03/18
Dijous 15/03/18
Dijous 22/03/18

Horari

de 16:00 a 20:00 h

Lloc

ITeC
Wellington 19
08018 Barcelona
On som

Import de la matrícula

General:  400 € per alumne
50% a les persones aturades
25% als estudiants de les Escoles que han subscrit un acord amb l’ITeC
15% als clients que contractin més d’un curs

Anul·lacions

Les inscripcions anul·lades a partir de les 48 hores anteriors l’inici del curs tindran un càrrec del 80% de l’import total.

Bonificacions a la quota de la Seguretat Social

Les empreses poden obtenir bonificacions de la quota de la Seguretat Social quan inverteixen en la formació dels seus treballadors. Aquesta bonificació l’han de gestionar directament amb la Fundació Tripartita.

Programa

Primera sessió

1. Introducció a Lean
Què és Lean?
Construcció Lean

2. 5 esses

3. Mapa de flux de valor

4. Producció i tack

5. Joc de variabilitat en construcció

Segona sessió

6. Joc construcció d’una unifamiliar

7. Introducció al SUP
Què és el sistema de l’últim planificador?

8. Conceptes bàsics del SUP
Els 5 principis del sistema de l’últim planificador
Planificació i control (he de, puc, faré i vaig fer)
Pull vs Push al SUP

9. Pla mestre i de fases amb pull plan
Planificació pull col·laborativa
Què és el pla mestre i el phase plan?
Rols, responsabilitats i preparació

Tercera sessió

10. Pla a 6 setmanes vista i restriccions
El pla a 6 setmanes vista i la seva reunió
Make ready (Preparar les tasques per a ser realitzades)
Registre de restriccions
Release (Llest per a realitzar-se)
Rols, responsabilitats i preparació

11. Planilla setmanal i reunió diària
El compromís
La planilla setmanal i la seva reunió
La reunió diària
Cóm gestionar aquestes reunions?
Roles, responsabilitats i preparació

12. Joc construcció d’una unifamiliar

Quarta sessió

13. Estadístiques i millora contínua
PDCA, Aprenentatge i Millora Contínua
Indicadors
Variació i soroll

14. Desafiaments per implementar i aprenentatges (despatx de projectes i constructora)
Desafiaments a la implementació
Aprenentatges darrera les implementacions

Sistema d’avaluació

Aquest curs expedirà un certificat d’assistència, amb l’assistència al 80% de les hores.

Los profesores

Cristina Ayats, autora del llibre Lean: Disseny i Construcció, és llicenciada en Arquitectura i màster en Enginyeria del Formigó per la Universitat Politècnica de València (UPV). Va conèixer el Lean i va començar a implementar-lo a Espanya durant 2011.  El 2013, va marxar a Estats Units. Allí, després d’aplicar Lean en diverses obres, va passar a formar part del projecte de gestió integrada IPD de referència a nivell mundial, la construcció del Cathedral Hill Hospital de Sant Francisco. Després de tornar a Europa, ha participat com a ponent tant en congressos internacionals (congrés anual de l’European Group for Lean Construction a Copenhague, març de 2015 i Lean in Public Sector, Barcelona, Setembre de 2015) com en congressos i cursos nacionals. A l’actualitat, treballa com a consultora i formadora, a més de professora convidada en els màsters d’edificació de les universitats Politècnica de València i Politècnica de Catalunya.

Pablo Ayats és llicenciat en Enginyeria d’Obres Públiques per la Universitat Politècnica de València (UPV). Va començar a implementar Lean a Espanya el 2012, com a cap d’obra tant en projectes d’enginyeria civil com d’edificació. En l’actualitat és consultor i formador de Lean Construction, al despatx del qual és soci eficcAx Consultoria.

Xavier Pallás és arquitecte, per la universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) i màster en Project management pel CAATEEB. Amb més de 20 anys d’expèriencia en la confecció, gestió i desenvolupament de projectes en el sector de l’edificació. Des de l’any 2010 s’ha especialitzat en la implementació de processos eficients en el sector de la construcció, innovant en les estratègies de gestió, la planificació i els processos productius i organitzatius, sobre la base dels principis Lean, la col·laboració i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i la construcció virtual (BIM). Des de 2013 és consultor en Bimetric Lab.

Juan Felipe Pons és arquitecte tècnic per la UPV, màster universitari en Edificació i posseeix el títol d’Especialista Universitari en Lean Manufacturing. Autor del llibre Introducció a Lean Construction i de nombrosos articles sobre metodologia Lean. Entre 2012 i 2014, va exercir el càrrec de Coordinador educacional entre la Lean Advancement Initiative EdNed (MIT) i la FUE-UJI de Castelló. Amb més de 10.000 hores d’experiència com a formador i conferenciant, Pons ha impartit conferències i tallers formatius sobre Lean Management a Regne Unit, Estats Units, Xile i Espanya. Així mateix, ha estat director tècnic de PIRENO, un projecte europeu destinat a millorar la competitivitat d’empreses vinculades a la indústria de la construcció, que inclou la Missió Tècnica a Regne Unit per conèixer i compartir experiències BIM i Lean.

Víctor Roig Segura. Consultor i Director General, Bimetric. És Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (1985).Fins el 2011, va treballar a GPO Enginyeria com a enginyer de projectes, Project Manager de grans inversions, director general de la divisió d’Edificació i Project Manager. A partir del 2012, funda Bimetric Lab, de la qual és consultor i director general, amb l’objectiu d’impulsar els principis de la construcció Lean i la metodologia BIM en les empreses del sector. És Editor del web www.espacioleanbim.com, membre del Comitè de coordinació de la ‘Comissió Construïm el Futur’, impulsada per l’ITeC, i col·labora amb experts internacionals en la difusió dels principis de la construcció Lean i la metodologia BIM. Actualment, també és Professor Associat en el Departament de Construccions Arquitectòniques de l’EPSEB-UPC i membre del comitè organitzador de la conferència internacional ‘LIPS: Lean in Public Sector’.