logo-curso-vivienda

BREEAM® ES Habitatge

Formació d’Assessors BREEAM® ES Habitatge

BREEAM® ES Habitatge és el sistema d’avaluació i certificació de la sostenibilitat aplicable a edificis d’habitatges, nous, rehabilitats o renovats, incloent habitatges unifamiliars i habitatges en bloc. És aplicable tant a nova edificació com a obres de rehabilitació d’edificacions ja construïdes, i tant en fase de projecte com en la de post-construcció.

Programa de formació BREEAM® ES Habitatge

Formació On-Line (30 hores)

 • Mòdul 1 Formació General sobre l’origen, objectius i funcionament de la metodologia i el procés d’avaluació i certificació. Superar el control corresponent a aquest mòdul permet a l’alumne obtenir el reconeixement oficial de “BREEAM® Associat” (reconeixement oficial als professionals que superen aquest mòdul introductori i dominen els conceptes bàsics del sistema de certificació).
 • Mòduls 2, 3, 4 Formació específica sobre els requisits tècnics de la metodologia. Per accedir a la formació presencial, és necessari aprovar l’examen del Mòdul 1 i completar els mòduls 2, 3 i 4.

Formació Presencial (16 hores)

 • Dia 1, de 9-18h Revisió dels coneixements adquirits a la part on-line. Anàlisi del procés d’avaluació. Pautes per a la redacció d’informes d’avaluació. Garantia de qualitat.
 • Dia 2, de 9-18h Revisió dels requisits tècnics a cada categoria de la metodologia. Relació entre els diferents esquemes de certificació. Sessió pràctica de preguntes i respostes.

El cost de la formació és de 1.200 €

 • Inclou la formació on-line, la formació presencial intensiva de 2 dies i tot el material (inclòs el Manual Tècnic BREEAM® ES Habitatge).
 • Descompte 15% per cada assistent d’una mateixa empresa/entitat (2 o més).
 • Descompte 15% per a aturats.
 • Descompte 15% per als associats dels col·legis que formen part del patronat de l’ITeC.
 • Descompte del 10% per a participants de Grups de Treball durant l’adaptació de BREEAM® a España.
 • Import reduït (750,00€) per alumnes que hagin realitzat la formació International New Construction, Nova Construcció i Urbanisme. Es imprescindible tenir vigent la condició “BREEAM® ES Associat”.
 • Import reduït per Assesors BREEAM (450,00€) . Es imprescindible tenir vigent la llicència i el seu corresponent manteniment anual.
 • Tots els assistents rebran un Certificat d’Assistència.

Descomptes no acumulables (s’aplicarà el més avantatjós).

Per a ser Assessor BREEAM® ES Habitatge és necessari:

 • Realitzar la formació BREEAM® ES Habitatge
 • Sol·licitar la Certificació com Assessor BREEAM® ES Habitatge segons la Norma Internacional UNE-EN ISO/IEC 17024 i que exigeix l’aprovació d’un examen d’avaluació.
 • Abonar la Llicència anual.

Per a més informació consultar el següent enllaç.