Presentació

La certificació sostenible és l’eina per avaluar el comportament ambiental dels edificis i del seu entorn. La majoria dels certificats sostenibles existents requereixen que la certificació sigui realitzada per un agent reconegut.

A tal efecte l’ITeC, des de juny de 2011, és entitat de formació per a la metodologia d’avaluació i certificació de la sostenibilitat de l’edificació i el planejament BREEAM® ES.

Els assessors BREEAM® ES són els únics professionals reconeguts per BREEAM® per a oferir els serveis d’avaluació de la sostenibilitat dels edificis que vulguin obtenir una certificació BREEAM® a Espanya.

Cursos

logo-curs-nova-construccio

logo-curs-en-us

logo-curs-habitatge

logo-curs-urbanisme

logo-curs-associat

Més informació