logo-curso-en-uso

BREEAM® ES En Ús

Formació d’Assessors BREEAM® ES En Ús

BREEAM® ES En Ús es l’esquema d’avaluació i certificació de la sostenibilitat aplicable a edificis existents d’ús no residencial i com a mínim amb dos anys d’antiguitat.

Nota: És imprescindible haver realitzat prèviament la formació BREEAM® ES Nova Construcció i haver superat el procés de certificació com a Assessor BREEAM®.

Programa de formació BREEAM® ES En Ús:

Formació On-Line (15 hores)

 • Dividida en dos Mòduls, inclou la realització d’un llibre d’exercicis pre-curs a corregir durant la formació presencial. Requisit previ i indispensable per tal d’accedir a la formació presencial.

Formació Presencial (6 hores)

 • Després de la formació on-line, es realitzarà un repàs presencial dels punts més importants d’aquest esquema de certificació.

El cost de la formació és de 500 €

 • Inclou la formació on-line, la formació presencial intensiva d’1 dia i tot el material: el Manual Tècnic BREEAM® ES En Ús i el qüestionari amb totes les preguntes de la Part 1 (L’Edifici), la Part 2 (Gestió de l’Edifici) i la part 3 (Gestió de l’Ocupant de l’Edifici).
 • Descompte 15% per cada assistent d’una mateixa empresa/entitat (2 o més).
 • Descompte 15% per a aturats.
 • Descompte 15% per als associats dels col·legis que formen part del patronat de l’ITeC.
 • Descompte del 10% per a participants de Grups de Treball durant l’adaptació de BREEAM® a Espanya.
 • Import reduït per a Assesors BREEAM (450,00€). Es imprescindible tenir vigent la llicència i el seu corresponent manteniment anual.
 • Tots els assistents rebran un Certificat d’Assistència.

Descomptes no acumulables (s’aplicará el més avantatjós).

Par a ser Assessor BREEAM® ES En Ús és necessari:

 • Ser Assessor BREEAM ® ES Nova construcció.
 • Realitzar la formació BREEAM® ES En Ús
 • Sol·licitar la Certificació com a Assessor BREEAM® ES En Ús segons la Norma Internacional UNE-EN ISO/IEC 17024 i que exigeix l’aprovació d’un examen d’avaluació.
 • Abonar la Llicència anual d’Assessor BREEAM® ES Nova construcció i BREEAM® ES En Ús.

Per a més informació consultar el següent enllaç.