Inscripció

Tarifa

El preu del curs BREEAM® ES Nova Construcció és de 1.300 euros. Per a més detalls veure l’apartat Nova Construcció.

El preu del curs BREEAM® ES Ús és de 500 euros. Per a més detalls veure l’apartat En Ús.

El preu del curs BREEAM® ES Habitatge és de 790 euros. Per a més detalls veure l’apartat Habitatge.

El preu del curs BREEAM® Associat és de 300 euros. Per a més detalls veure l’apartat Associat.

Inscripció
Envia un email a breeam@breeam.es indicant les teves dades personals (Nom i cognoms, DNI, titulació, si assisteixes en nom d’alguna empresa o institució i la teva responsabilitat en ella), dades de contacte (email i telèfon) i les dades de facturació (CIF / NIF).

BREEAM® ES es reserva tots els drets d’admissió (veure condicions en PDF)